Kennisnet en Mijn Kind Online bundelen krachten in mediawijsheid

woensdag 22 januari 2014

Een belangrijke verandering binnen het mediawijsheid netwerk: vanaf 11 februari voegen Kennisnet en Mijn Kind Online hun activiteiten op het gebied van mediawijsheid samen. Door hun kennis te bundelen zullen zij gezamenlijk kinderen, ouders en leraren adviseren en ondersteunen aan de hand van publicaties, voorlichting, onderzoeken, lesmateriaal en mediaprojecten.

Remco Pijpers komt vanaf 11 februari in dienst van stichting Kennisnet. Mijn Kind Online blijft als apart label bestaan binnen Kennisnet en richt zich, net als voorheen, voornamelijk op ouders. Kennisnet houdt zich bezig met het vergroten van mediawijsheid activiteiten in het onderwijs.

Toine Maes, directeur Kennisnet: “Met deze stap verbreden én versterken we ons als expertisecentrum voor het onderwijs. Tevens verbeteren we het samenspel tussen leraren, ouders en kinderen.”

Kennisnet is een van de vijf kernpartners die Mediawijzer.net aansturen. Remco Pijpers neemt namens Kennisnet/Mijn Kind Online deel in de Kerngroep van Mediawijzer.net.

Onze hartelijke felicitaties voor deze samenwerking die wij zien als een versterking voor mediawijsheid in Nederland!

 

Interview Remco Pijpers: “Dat Mijn Kind Online publiek wordt, is een bekroning van ons werk”
Remco vertelt in het interview hieronder over de veranderingen die op komst zijn, wat er verder gebeurt met Mijn Kind Online en over de samenwerking met Kennisnet in de praktijk.

Stichting Mijn Kind Online is zo langzamerhand een instituut. Waarom deze verandering?
“Doorgaan op dezelfde manier was niet meer vol te houden. We zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren, we zijn productiever dan ooit. Maar we zijn nu afhankelijk van incidentele opdrachtgevers en subsidies, en het is lastig te doen wat we willen doen zonder structurele financiering. Als onderdeel van een publieke organisatie worden we stabieler.

Ook zit ik straks dichter bij het vuur, omdat ik vaker betrokken word bij het adviseren van allerlei onderwijsraden. Ik ga dus meer directe invloed uitoefenen op beleid dat in Den Haag én in de Europese Commissie wordt gemaakt. En het is fijn dat we in een geoliede organisatie terechtkomen. Er is niet alleen veel inhoudelijke expertise bij Kennisnet, maar er werken ook ervaren mensen die de administratie en ondersteuning uit handen gaan nemen en die ons helpen bij het organiseren van symposia bijvoorbeeld. Ik beschouw dit echt als een professionaliseringsstap.

Dat Mijn Kind Online publiek wordt, precies tien jaar na de oprichting, is een mijlpaal, een bekroning van ons werk. Dat meen ik echt. Al met al krijgen we meer mogelijkheden om te bereiken waar we voor zijn opgericht: het mediawijzer maken van kinderen. Samen met Kennisnet zijn we sterker.”

De naam Mijn Kind Online blijft dus bestaan en krijgt een eigen plek binnen Kennisnet. Wat houdt dat in?
“Het afgelopen jaar hebben we al programmatisch samengewerkt, we maakten bijvoorbeeld samen publicaties, dat ging heel goed. Voor de buitenwereld verandert er op het eerste oog niet zo veel. Via de site www.mijnkindonline.nl blijven we onderzoeken, brochures en boeken publiceren. We zullen ons vooral toeleggen op wat kinderen doen met digitale media. Dat vertalen we naar praktische adviezen voor ouders en leraren. De kracht van Mijn Kind Online is onze onafhankelijkheid en het feit dat we altijd de positie van de ouder en het kind als uitgangspunt nemen. Die meerwaarde ziet Kennisnet ook en daaraan zullen we vasthouden. We zullen onze artikelen nog steeds laten schrijven door kritische journalisten die voor gerenommeerde media werken. Ik blijf in de media woordvoerder van Mijn Kind Online, maar dan als onderdeel van Kennisnet.”

Hoe kritisch en onafhankelijk kun je nog zijn binnen een door de overheid gefinancierde organisatie?
“We zijn nooit radicaal geweest in onze kritiek, we zijn juist opbouwend, richten ons op de inhoud en benadrukken vooral wat beter kan. Als scholen achterblijven in het geven van goed mediaonderwijs kunnen we dat gewoon blijven zeggen. Al zullen we dat wel in samenspraak doen en bijvoorbeeld eerst de minister op de hoogte stellen, of de PO- of VO Raad. Maar dat doen we nu eigenlijk ook al. Voordat we het dossier over de identiteitshack van Freek publiceerden, hebben we ook eerst de grote bedrijven ingelicht, en de woordvoerder van de minister.”

Zitten er ook nadelen aan deze samenwerking?
“Nou ja, ik heb het nu natuurlijk volledig voor het zeggen. Straks bepaal ik niet alles meer zelf. Het zal even wennen zijn dat we niet meer alleen op ons eigen kompas kunnen varen.”

De grootste verandering is misschien wel de splitsing tussen Mijn Kind Online en de medewerkers die nu nog de ouderavonden op scholen namens de stichting verzorgen. Waarom is dat?
“Wij mogen als onderdeel van een overheidsorganisatie geen commerciële ouderavonden aanbieden, dan verstoor je de markt. Maar de medewerkers blijven dat wel gewoon doen. Ze gaan in een eigen organisatie verder. Scholen die hen willen inhuren voor een ouderavond of voor advies, kunnen voortaan bij de nieuwe organisatie terecht.”

Waar gaat Mijn Kind Online zich de komende tijd vooral op richten?
“We willen veel artikelen gaan schrijven, meer dan nu, veelal aan de hand van vragen van kinderen en ouders. Op de website moet zeker regelmatig een relevante update komen voor ouders en leerkrachten. Ook willen we printbare sheets gaan maken met daarop allerlei checklists en vuistregels, die je naast de computer kunt ophangen of kunt uitdelen. Denk aan een handig overzicht met daarop de verantwoorde schermtijd per leeftijdsgroep. En daarnaast gaan we veel onderzoek doen. Het thema ‘privacy’ krijgt dit jaar meer aandacht. Ik zie er naar uit om daar met mijn nieuwe Kennisnet-collega’s aan te werken, maar samen ook met Justine Pardoen van Ouders Online, met wie ik Mijn Kind Online heb opgericht.”

» Op 11 februari bestaat Mijn Kind Online 10 jaar en dat wordt gevierd met een symposium op Safer Internet Day. Met het symposium kijkt Mijn Kind Online terug op wat er in de afgelopen tien jaar is bereikt én wordt de nieuwe start met Kennisnet gevierd. Het symposium is in samenwerking met stichting Kennisnet en Digibewust. Aanmelden kan niet meer.

[update: Mijn Kind Online bestaat niet meer en is opgegaan in Kennisnet]

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.