Leeswijzer maart; onderzoeken en artikelen over smartphonegebruik, digitaal pesten, cybercrime, open data en meer

vrijdag 4 april 2014

Dagelijks stroomt het nieuws over mediawijsheid de digitale wereld in via ontelbare tweets, artikelen, Facebook en vele andere bronnen. Hoe houd je overzicht in deze informatieoverload? Elke maand zet ik een selectie van nieuwswaardige berichten, interessante onderzoeken en artikelen voor je op een rij. Heb je nog tips? Deel ze in de reacties!

In de maand maart 2014: de toekomst van het web, JGZ-richtlijn Pesten, open data, internetveiligheid, cybercrime, mediawijsheid prijzen, onderzoeken van het 1V Jongerenpanel over jongeren en hun smartphonegebruik en nog veel meer.

Onderzoeken

 • Promotieonderzoek Janneke van der Zwaan: Virtuele Buddy – Het promotieonderzoek “An Empathic Virtual Buddy for Social Support” van Janneke van der Zwaan aan de TU Delft gaat over de vraag of computers emotionele steun kunnen geven. Wat blijkt: de virtuele buddy Robin kan inderdaad emotionele steun en troost geven aan kinderen die via internet gepest worden.
  10 maart 2014 – Janneke van der Zwaan aan de TU Delft
 • Driekwart jongeren naar bed met mobieltje – Uit onderzoek van EenVandaag onder 2400 jongeren blijkt dat 77% van de jongeren ‘zeker een paar keer per week met hun smartphone, tablet of laptop in bed liggen’. Daarnaast ligt de mobiel ook in of naast het bed en zet slechts 1 op de 8 jongeren de mobiel ‘s nachts helemaal uit. Leidt dit ook tot slaapgebrek? Luister hier naar reacties van jongeren zelf, Floor van Oosterhout van het Waak- Slaapcentrum van het Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam en de analyse van Remco Pijpers van Mijn Kind Online.
  25 maart 2014 – 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag
 • Jongeren willen etiquette voor telefoongebruik – Uit een ander onderzoek van EenVandaag onder 1000 jongeren blijkt dat jongeren massaal behoefte hebben aan etiquette voor telefoongebruik. Bijvoorbeeld niet bezig zijn met je mobiele telefoon tijdens een gesprek of etentje. ‘Tweederde (65%) ergert zich geregeld aan het gebruik van een mobieltje door de gesprekspartner.’
  25 maart 2014 – 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag
 • Wijs door moderne media? Onderzoek naar mediawijsheid van brugklassers op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle – Een onderzoek uit februari 2014, maar wil het toch graag met jullie delen. Windesheim heeft onderzoek gedaan naar het effect van een speciaal lesprogramma ‘Moderne Media’ dat ervoor moet zorgen dat leerlingen van het voortgezet onderwijs mediawijzer worden. Een van de resultaten: leerlingen die het programma volgen zijn beter in staat beeldmateriaal te doorgronden, maar scoren minder op de onderdelen met betrekking tot tekstbegrip.
  3 februari 2014 – Windesheim, Gonnie Eggink & Rolien Duiven Lectoraat Media & Civil Society

Publicaties 

 • Factsheet veilig gebruik van smartphones en tablets – In deze factsheet van het Nationaal Cyber Security Centrum staan de belangrijke beveiligingsrisico’s van het gebruik van een smartphone en/of tablet. Verder ook hoe je op een verstandige manier met deze beveiligingsrisico’s om kunt gaan en mogelijke schade kan voorkomen of beperken.
  5 maart 2014 – Nationaal Cyber Security Centrum
 • JGZ-richtlijn Pesten – Voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg zijn nieuwe richtlijnen over pesten en seksuele ontwikkeling beschikbaar. Deze richtlijnen geven handvatten voor o.a. voorlichting, symptomen en signalering, verwijzing en nazorg. De richtlijn pesten is ontwikkeld door TNO, de richtlijn seksuele ontwikkeling door Rutgers WPF en TNO. De JGZ-richtlijn Pesten heeft ook cyberpesten (ook wel digitaal- of online pesten genoemd) opgenomen.
  12 maart 2014 – TNO
 • Trendrapport Open data – In het Trendrapport Open data beschrijft de Algemene Rekenkamer wat open data zijn, welke wetgeving/beleid relevant zijn voor open data en de stand van zaken m.b.t. open data bij de rijksoverheid eind 2013. De Algemene Rekenkamer wil dat onze overheid nog meer voortouw neemt in het actief digitaal beschikbaar stellen van data waarover de overheid beschikt.
  27 maart 2014 – Algemene Rekenkamer
 • Jeugd en Cybersafety twee jaar later: Ontwikkelingen in internetveiligheid [red. deze bron is offline] – Binnen het onderzoeksproject Jeugd & Cybersafety (2009-2014) zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd met als doel het beschrijven en verklaren van de (on)veiligheid van jongeren in de virtuele wereld en het uitwisselen van de opgedane kennis met partijen uit het beroepenveld. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de kwantitatieve herhaalmeting en geeft ook meer inzicht in hoe jongeren veranderingen beleven en verklaren.
  2014 – Lectoraat Cybersafety van de NHL Hogeschool

En nog veel meer

De laatste cijfers van het socialmediagebruik in Nederland – Bron: Marketingsfacts.nl

Politie waarschuwt MKB en overheid tegen cryptoware (+download) – Het Team High Tech Crime van de politie heeft een bestuurlijk advies uitgebracht over cryptoware en is onder meer verstrekt aan MKB-Nederland en aan alle Nederlandse gemeenten. Bron: politie.nl

‘Nederlandse jeugd amper bij cybercrime betrokken’Onderzoek van de Universiteit Twente en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bron: Nutech.nl

Dit geef je allemaal prijs als je inlogt op een openbaar wifi-netwerk – Bron: decorrespondent.nl

Hoe kun je veilig gebruikmaken van een openbaar wifi-netwerk? – Bron: decorrespondent.nl

Drie gaten in nieuwe EU privacywet – Bron: Stichting Bits of Freedom

Nieuwe social media-app voor kinderen: Red Chocolate lanceert Momio – Bron: kidsenjongeren.nl

Taalgebruik verraadt pedofielen op het internet – Universiteit Antwerpen gaat een programma ontwikkelen om cyberpedofielen aan de hand van taal te ontmaskeren. Bron: standaard.be

Oprichter internet wil ‘grondwet’ voor web – De uitspraken van Berners-Lee gaan gepaard met een nieuwe campagne genaamd Web We Want. Bron: Computeridee.nl

Facebook herkent gezichten bijna zo goed als mensen – Bron: Volkskrant.nl

GOW14 in full swing: 40,000 Europeans reached so far! – de Get Online Week was van 24 tot en met 30 maart 2014. Bron: getonlineweek.eu

Stichting Kikid wint Young Positive Media Award 2014 – Bron: kidsenjongeren.nl

Digibewust wint Zilveren Lamp ADCN 2014 – Bron: Nieuwsbrief Digibewust

Snugger helpt ouders in jungle van kindermedia – Bron: emerce.nl

Veilig internet voor kinderen met vernieuwde browser MyBee – Bron: KPN

Nationale ombudsman ziet kloof tussen groepen burgers ontstaan – Nationale Ombudsman

Experts en Facebook starten stichting tegen cybercrime – Bron: security.nl

Obama hervormt opslag telefoongegevens bij NSA – Bron: nutech.nl

Volg ook de lectuur-posts en relevante bronnen van Pedro De Bruyckere en Bert Smits op xyofeinstein.wordpress.com en de wekelijkse kortjes van Dennis Hoogervrost op kidsenjongeren.nl.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.