M@LT vergroot mediawijsheid van leerkrachten

maandag 18 mei 2015

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze hun leerlingen goede lessen mediawijsheid geven, dat ze zich ook mediawijs gedragen én dat ze de nieuwste technologieën integreren in hun lessen. Maar technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. En nieuwe toepassingen kunnen beangstigen, zeker wanneer leerlingen ‘meer’ lijken te weten dan de leerkracht.

M@LT bestaat uit een zelftoets en e-learningmodule die kosteloos toegankelijk is voor docenten. Zo kunnen zij hun competenties op het gebied van mediawijsheid vergroten. De leermiddelenbank is mede ontstaan door de Stimuleringsregeling 2013 van Mediawijzer.net. Deze regeling stond dat jaar in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het basisonderwijs.

We stelden de makers van M@LT 10 vragen.

1. Hoe is het concept voor M@LT ontstaan en wie waren bij de ontwikkeling betrokken?

“M@LT staat voor ‘Mediawijsheidcompetenties van Leerkrachten Transparant Toetsen en Trainen’. De initiatiefnemers van M@LT zijn Teachers in Media, EduTalent, KlasseTV, Nieuws in de Klas en Teachers Channel. Zij vinden dat leraren op een eenvoudige manier in staat moeten worden gesteld om hun kennis, vaardigheden en talenten op het gebied van mediawijsheid uit te breiden en te delen. Voor M@LT sloegen zij de handen ineen.

Bij deze organisaties horen professionals uit verschillende vakgebieden, zoals onderwijsadviseurs, mediawijsheiddeskundigen en audiovisuele specialisten.”

2. Hoe kan een leraar M@LT gebruiken? En in hoeverre is het instrument bruikbaar voor schoolbesturen of schoolteams?

“Leraren kunnen zich gratis registreren op Teachers Channel. Daarna doe je eerst een competentie-assessment, daarmee breng je in kaart op welk gebied je scholing nodig hebt. De tool adviseert vervolgens welke van de 4 e-learning modules je kunt volgen:

  • Begrip
  • Gebruik
  • Communicatie
  • Strategie

Net als bij Pabo Leermiddelenbank kunnen leerkrachten de modules zelfstandig volgen. Via video’s, teksten, opdrachten en tips worden ze stap voor stap mediawijzer. Maar ze worden ook actief opgeroepen om kennis te delen. In verschillende modules worden stellingen geponeerd, waarbij cursisten worden uitgedaagd hun mening te geven. Zij delen hun antwoorden en opmerkingen dan met collega’s binnen de school of stichting.

Met het assessment ben je als leerkracht maximaal een kwartier bezig. De e-learning modules nemen twee uur (module gebruik en strategie) of drie uur (module begrip en communicatie) in beslag.”

3. Hoe is het Mediawijsheid Competentiemodel geïntegreerd in het uiteindelijke product?

“De mediawijsheidcompetenties zijn terug te zien in zowel het toetsings- als trainingsgedeelte. Tijdens de assessment beoordelen leraren zichzelf op de tien competenties door hun eigen gedrag in kaart te brengen.

Ook de scholing die een leraar daarna volgt is gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel. De specifieke competenties zijn inhoudelijk in deze cursussen verwerkt.”

4. Hoe kijken jullie aan tegen het resultaat en wat worden de vervolgstappen?

“We zijn heel tevreden met M@LT. Het is qua inhoud en vorm een rijk digitaal product geworden dat geschikt is voor leraren met uiteenlopende mediakennis en -vaardigheden. Gebruikers worden aangemoedigd de tips en tools die hen het meest aanspreken in hun lespraktijk uit te proberen.”

5. Welke uitdagingen zijn jullie tegen het lijf gelopen tijdens dit project?

“De technische koppeling tussen de verschillende onderdelen van het instrument bleek een grotere uitdaging dan verwacht. Halverwege het project hebben we besloten de werkwijze radicaal aan te passen. Zonder te vervallen in technische taal: verschillende partijen hebben er extra energie in moeten stoppen, maar het resultaat is er uiteindelijk beter door geworden!”

6. Eerste reacties vanuit het veld?

“Positief en enthousiast. Vooral de combinatie tussen jezelf toetsen via een assessment en daarna ontwikkelen op je hiaten wordt geroemd.”

7. Wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

“We willen leraren enthousiasmeren om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Bijscholing kan zo leuk zijn! En specifiek met betrekking tot mediawijsheid en e-learning: wanneer je als leraar ervaart dat mediatools en technologie minder ‘eng’ zijn dan aanvankelijk gedacht en ermee aan de slag gaat in je lespraktijk, zul je een steeds leuker en rijker voorbeeld zijn voor je leerlingen.”

8. Waar zou het netwerk van Mediawijzer.net jullie nog bij kunnen helpen?

“Hoe meer leraren weten dat M@LT bestaat, hoe beter. Spread the word!”

9. Hoe kunnen feedback/ideeën aangedragen worden?

“Gebruikers kunnen contact met ons opnemen via [email protected].”

10. Hoe vaak wordt het product bijgehouden/geupdatet?

“Bij het ontwikkelen van het instrument is rekening gehouden met duurzaamheid. Opdrachten en voorbeelden zijn in een context geplaatst. Daarnaast voorzien we al onze producten gedurende het jaar van een redactieslag. Zo kunnen we feedback uit het veld met betrekking tot de content en het systeem verwerken.”

» Naar M@LT

Lees ook:

» Mediawijsheid voor (toekomstige) docenten: de Pabo Leermiddelenbank
» Inspiratiemiddag: nieuwe ideeën, de sleutel tot succes en hoe kom je aan geld?
» Uitslag Stimuleringsregeling 2013-2014: deze projecten dragen bij aan mediawijsheid in po

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.