Mbo Microregeling 2015-2016

Wil je met mediawijsheid aan de slag in het mbo? Of zoek je inspiratie om zelf een leerlijn voor het mbo te ontwikkelen waarin mediawijsheid aan bod komt? Bekijk dan het resultaat van de Mbo Microregeling 2015-2016 van Mediawijzer.net en Kennisnet: tien mediawijze leerlijnen ontwikkeld door docenten met een goed idee voor een vak- of beroepsgerichte, mediawijze leerlijn voor het mbo.

Vanuit de regeling was er een vergoeding van € 5000,- (incl btw) beschikbaar voor het uitwerken van het idee en een publicatie ervan op mbomediawijs.nl en Wikiwijsleermiddelenplein. Kennisnet voerde namens Mediawijzer.net de regeling uit. In juni 2016 zijn de leerlijnen opgeleverd.

Resultaat: tien mediawijze leerlijnen

In juni 2016 werden maar liefst tien mediawijze leerlijnen opgeleverd over diverse vakken en beroepen. Een mooi resultaat en het bewijs dat mediawijsheid bij uitstek past in het mbo.

Een overzicht van de tien vak- en beroepsgerichte mediawijsheid leerlijnen voor het mbo:

Tegenwoordig maken veel melkveehouders gebruik van een managementsysteem op de computer. In dit arrangement wordt gewerkt met Veemanager van CRV. Er zijn ook andere systemen als Uniform Agri en Ruma. Het principe is hetzelfde als die van Veemanager. In deze opdracht krijgt de student meer inzicht in het programma veemanager. Er worden verschillende bedrijfsgegevens vergelijken en dit openbaar gemaakt aan de burgers met behulp van sociale media. Tot slot presenteert de student de resultaten aan het bedrijf en medestudenten.

In deze opdracht gaan studenten de marketing en mogelijkheden van een webwinkel onderzoeken. Dat doen zij door zich te verdiepen in de mogelijkheden en uiteindelijk zelf een demo webshop/ winkel te maken.

We zijn ons als mensen erg bewust dat we de aarde om ons heen op een minder belastende manier moeten gebruiken, anders is er straks niks meer van over voor de generatie na ons. Ook bedrijven maken zich sterk om duurzamer te worden. Sommige bedrijven maken van duurzaam ondernemen zelfs een marketingstrategie. In deze opdracht gaan studenten onderzoeken waarom ze dit doen. De informatie wordt verwerkt tot een promotiefilmpje voor de website van een bedrijf.

In deze opdracht verdiept de student zich in drones, bekijkt mogelijkheden voor de landbouw, voert een dronevlucht uit en ontwikkelt een toekomstvisie voor hun eigen vakgebied.

ICT en sociale media zijn er en de kinderen die door studenten worden begeleid maken er gebruik van. Televisie, internet, tablet, apps en andere media spelen rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en worden steeds belangrijker. Media kunnen het leren ondersteunen, maar ook risico’s met zich meebrengen. Begeleiding van kinderen bij de mediaopvoeding en mediawijsheid door ouders/verzorgers maar ook door pedagogisch werkers /onderwijsassistenten is daarom van groot belang.

Digitale leeromgeving ter ondersteuning van voorbereiding op het examen Nederlands op niveau 3F.

Beroepsgerichte leerlijn Mediawijsheid voor verzorgende – IG niveau 3.

Als een student stage loopt met een doelgroep in de maatschappelijke zorg, krijgt de student te maken met multimedia, de voor- en nadelen van sociale media en allerlei nieuwe snufjes in de zorg: de zogenaamde domotica. In deze lessen maakt de student kennis met deze (nieuwe) mogelijkheden en leert om na te denken over bijvoorbeeld de gevaren voor de verschillende doelgroepen.

Lessenserie mediawijsheid in het kader van Saving the World: een probleem de wereld uit helpen of een oplossing populair maken door goed onderzoek naar het probleem, de oplossing, de wenselijke gedragsverandering en de doelgroep, het formuleren van de boodschap en het vormgeven van de ultieme strategische media campagne die voor de wenselijke gedragsverandering gaat zorgen. Maakt gebruik van het Mediawijsheid Competentiemodel.

Een leerlijn als aanvulling op het keuzedeel ‘Solliciteren’ maar ook bruikbaar als studenten op zoek zijn naar een baan en daarbij digitale tools willen leren gebruiken.

Videoanalyse is tegenwoordig niet meer weg te denken in de sport. Voor een trainer coach een mooie aanvulling op zijn vaardigheden en kennis bij het ontwikkelen van teams of sporters. Deze leereenheid gaat verder dan alleen video analist worden. Ze maken kennis met gebruik van data en statistieken en gevolgen van het gebruik van beeldmateriaal voor privacy en portretrecht. De student leert door in de praktijk opdrachten uit te voeren, te onderzoeken of interviews te houden.

Oorsprong Mbo Microregeling

De oorsprong van deze regeling ligt in 2014. Mediawijzer.net deed een oproep om leermiddelenbanken te ontwikkelen met mediawijze lessen voor het vo en voor het mbo. Er werd echter geen enkel voorstel ingediend gericht op het mbo. Op 20 mei 2015 organiseerden we daarom de Mbo expertsessie. We wilden achterhalen waarom dat zo was. Conclusie was dat er al twee banken voor mbo lesmateriaal zijn die een prima oplossing bieden in de praktijk. Dit zijn Wikiwijs en mbomediawijs.

Het doel van de Mbo Microregeling is het stimuleren van vak- en beroepsgerichte mediawijsheid-leerlijnen voor het mbo, te ontsluiten via een binnen het mbo gebruikt leermiddelenplatform zoals Wikiwijs (verplicht) en/of MboMediawijs.

» Lees hier de toelichting op de regeling

» Op zoek naar andere fondsen en financieringsmogelijkheden? Bekijk ons fondsenoverzicht.