Mbo Microregeling: tien mediawijze leerlijnen voor het mbo

donderdag 23 juni 2016

Bijna onvoorstelbaar, maar: vijf jaar geleden stond mediawijsheid in het mbo niet of nauwelijks op de kaart. Er waren de eerste geluiden over beschadigende filmpjes van docenten die op internet circuleerden en over ruzies tussen leerlingen die via sociale media werden uitgevochten. Maar het algemene idee was dat er geen noodzaak was om mediawijs te zijn in het mbo en bij het uitoefenen van je beroep. Media waren meer iets voor thuis en voor privé. Bovendien zou het ondoenlijk zijn om mediawijsheid in het vakgerichte curriculum te integreren en om alle docenten bij te scholen. Bij het mbo ging het immers om de praktijk en niet om wijsheid. Je moest je uiteraard veilig en verantwoord gedragen maar slim gebruik maken van media om leerrendement te verhogen of voor onderwijsvernieuwing waren niet van toepassing. Hoe anders is het nu!

De vraag naar mediawijs en mediarijk onderwijs is urgent – geen docent kan of wil er meer om heen. Dat bleek overduidelijk op de conferentie ‘Amsterdam Mediawijs’ georganiseerd door het Practoraat Sociale Media (initiatief van het Mediacollega Amsterdam) op 9 juni jongstleden. Een mooi initiatief dat hopelijk jaarlijks navolging krijgt.

Tien mediawijze leerlijnen voor het mbo

Er is inmiddels grote behoefte aan mediawijsheid lesmateriaal voor in het mbo, aan mediawijze beroepsgerichte lessen, mediawijze studenten en docenten. Mediawijzer.net lanceerde al in 2014 een regeling om laagdrempelige vo en mbo mediawijsheid leermiddelenbanken in het leven te roepen. Maar, vanuit het mbo kwam destijds geen reactie. We organiseerden een expertsessie om te achterhalen waarom niet. Wat bleek is dat de bestaande leermiddelenbanken voor het mbo klein in omvang waren, maar goed voldeden: dat zijn mbomediawijs.nl van het Practoraat Sociale Media en Wikiwijs van Kennisnet.

Waar wél grote behoefte aan bestond, was content specifiek afgestemd op de beroepspraktijk van het mbo. Op de expertsessie ontstond daarom het idee voor een ‘Mbo Microregeling’. Een regeling waarbij docenten voor een vergoeding van €5000,- de handen vrij kregen om een mediawijze lessenserie te ontwikkelen, gekoppeld aan een bepaalde beroepsopleiding. En deze regeling kwam er, dankzij de flexibiliteit en het geduld van Kennisnet en OCW.

Deze maand werden maar liefst tien mediawijze leerlijnen opgeleverd. Een mooi resultaat én het bewijs dat mediawijsheid bij uitstek past in het mbo.

Overzicht Mbo Microregeling 2015-2016

Overzicht van vak- en beroepsgerichte mediawijsheid leerlijnen voor het mbo, ontwikkeld vanuit de Mbo Microregeling 2015-2016 van Kennisnet en Mediawijzer.net.

» Bekijk hier uitgebreide informatie over het resultaat en de regeling

We hopen dat deze lessen het mbo inspireren tot nog veel meer mediawijze leerlijnen in het mbo. De lessen zijn uiteraard toegankelijk via de platformen mbomediawijs.nl en Wikiwijs.

Leestip: inspiratieboek

Tot slot een tip: Kennisnet heeft onlangs het inspiratieboek ‘Dat kan bij ons niet’ gepubliceerd. Acht succesvolle, vernieuwende mbo-scholen in Nederland vertellen hoe ze erin slagen hun onderwijs om de studenten heen te bouwen, zodat ze beter onderwijs kunnen geven en beter kunnen aansluiten op de huidige maatschappij – een must read!

Reacties 1

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.