#MediaDiamant in de Bibliotheek: De vragen van ouders als uitgangspunt

woensdag 5 december 2018

Vorig jaar lanceerde Mediawijzer.net de MediaDiamant, een wegwijzer met tips voor opvoeders en professionals om kinderen van 0 t/m 18 jaar mediawijs op te laten groeien. Inmiddels maken verschillende organisaties en professionals er gebruik van in hun dagelijkse praktijk. In deze blogserie vertellen zij hoe zij dat doen. Deze keer aan het woord: Judith Pietersma-Samson, specialist media & educatie bij Bibliotheek Rotterdam.

De afgelopen anderhalf jaar heeft Bibliotheek Rotterdam de MediaDiamant gebruikt voor ouderbijeenkomsten, waarbij ouders met hun vragen de inhoud bepalen en de MediaDiamant een hulpmiddel is om het gesprek te voeren.

De MediaDiamant in een notendop: een praktische conversatiestarter, die focust op de kansen die media bieden. De vijf pijlers van mediaopvoeding staan centraal: het hebben van plezier, het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud, samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans. De MediaDiamant is een aanvulling op de Toolbox Mediaopvoeding (NJi) en is ontwikkeld door verschillende Nederlandse experts in mediaopvoeding.

Meer informatie voor ouders & opvoeders » mediawijsheid.nl/mediadiamant
Meer informatie voor professionals » mediawijzer.net/mediadiamant

“Omdat we enthousiast waren hebben we de MediaDiamant gebruikt om onze basis/standaard ouderbijeenkomst mediaopvoeding en mediagebruik (voor ouders met kinderen van 0-6 en 4-12 jaar) aan te passen. Voorheen waren de bijeenkomsten opgebouwd rond mediagebruik (apps-televisie en films­-games, aangepast per leeftijd) en mediaopvoeding. Nu draaien ze om Plezier – Veilig – Samen –  Inhoud – Balans en loopt de mediaopvoeding en het gebruik door elkaar. Met behulp van de MediaDiamant hebben we daarvoor twee presentaties gemaakt.”

Toegespitst op behoeften

Bibliotheek Rotterdam werkt met het project de Bibliotheek op school (dBos). “In het aanbod van dBos zit naast ouderbijeenkomsten media op maat, een standaard ouderbijeenkomst mediaopvoeding en mediagebruik. Scholen en (voorschoolse) instellingen gebruiken deze ouderbijeenkomsten vaak voor de invulling van hun wekelijkse koffieochtend. Meestal zijn dit scholen in wijken met (taal)achterstanden. Rotterdam is een zeer multiculturele werkstad met veel laagopgeleide inwoners. Ook is 25% van de Rotterdammers laaggeletterd. Dit zijn zowel allochtone als autochtone Rotterdammers. Het zijn vooral de scholen in de wijken waar deze mensen wonen die gebruik maken van ons aanbod. Omdat we vooraf nooit helemaal het niveau van de ouders kunnen inschatten bepalen we ter plekke aan de hand van de PowerPoint de inhoud. Dus eigenlijk is deze standaard ouderbijeenkomst ook altijd op maat.”

Judith spreekt over positieve reacties op de werkwijze. “De vijf kanten van de MediaDiamant vormen een goede kapstok om het met ouders over mediaopvoeding te hebben. Vooral ook omdat het begint met Plezier. Ook de positieve insteek van de MediaDiamant spreekt ons aan.”

Wel is Bibliotheek Rotterdam nog zoekende naar een praktische werkvorm om de inhoud aantrekkelijker te maken voor ouders die wat minder grip hebben op de inhoud of taal. “Vaak zijn dat allochtone ouders met een westerse (Polen, Roemenen en andere Oost-Europeanen) en niet-westerse achtergrond en/of laagopgeleide ouders. Voor hen is een tablet of smartphone een manier om hun kinderen rustig te houden en zij zijn zich te weinig bewust van de gevolgen. Het zijn ook vaak gezinnen waar 24/7 de televisie aanstaat. Voor hen is de website te talig en uitgebreid. Het zou mooi zijn als er een eenvoudige versie komt die hen op weg helpt.”

Verhalen uit de praktijk

Hoe pakt een ouderbijeenkomst zoal uit, wat voor reacties krijgen Judith en haar collega’s erop? “Heel soms komt er tijdens een ouderbijeenkomst vrijwel geen respons op de vragen en voel je je een pratend hoofd. Dat voelt niet prettig. Praat je niet over hun hoofden? Begrijpen ze je wel? Heel verrassend was het dan ook die keer dat de ouders na afloop enthousiast reageerden. Ze hadden de ‘lezing’ heel informatief gevonden en heel veel handige tips gekregen. Mijn inschatting klopte niet; ze hadden aan mijn lippen gehangen!

Tijdens een andere bijeenkomst vroeg een moeder hoe ze meer grip kon krijgen op de tijd dat haar (jonge) kinderen met een tablet in de weer waren. Zij vond onze tip van een eierwekker zo aantrekkelijk dat ze na de bijeenkomst samen met alle andere moeders naar de Blokker in de buurt liep voor de aanschaf van een eierwekker. Deze Blokker deed dus goede zaken.”

De MediaDiamant in de bieb: tips

Voor andere bibliotheken die aan de slag zouden willen met de MediaDiamant heeft Judith enkele tips. “Verdiep je in de achtergrondinformatie op de website van de MediaDiamant. De vijf kanten vormen een goede kapstok om het met ouders over alle aspecten van mediaopvoeding en mediagebruik te hebben. Maar je kunt er voor kiezen om een of twee kanten van de diamant er meer uit te lichten. De insteek van de MediaDiamant is positief. Hoe ondersteun je als ouder je kind? Door met de ouders in gesprek te gaan komen verschillende ideeën, meningen en tips langs. De informatie op de website biedt veel achtergrondinformatie, zowel voor de bibliotheekmedewerker als de ouders.”


Meer lezen over de MediaDiamant:

» #MediaDiamant in de zorg: Geen internetpolitie, wél maatwerk
» #MediaDiamant & de mediacoach: kapstok voor gesprek over mediaopvoeding
» LVB & de MediaDiamant: “Spelenderwijs leren werkt beter dan ‘dit moet je niet doen’”
» Dagelijkse reminder om bewust bezig te zijn met media(opvoeding): MediaDiamant & de kinderopvang

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.