MediaPakt: deel je kennis in netwerk voor mediawijs onderwijs

donderdag 2 maart 2017

Anno 2017 hebben media nog nooit zo’n grote invloed uitgeoefend op de manier waarop wij onszelf, de ander en de wereld zien. Een slechte ontwikkeling? Nee. De media bieden legio mogelijkheden om je als mens verder te ontwikkelen. Om dit in goede banen te leiden is het echter van groot belang dat kinderen en jongeren bewust zijn van zowel de negatieve als de positieve kant van dit moderne ‘medialeven’. Gelukkig beginnen scholen steeds meer te beseffen dat het vergroten van mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en mediagedrag bij kinderen van groot belang is om in de huidige samenleving te kunnen participeren.

Mediawijsheid is daarmee, net zoals het leren lezen, rekenen en fietsen, een belangrijk onderdeel van de opvoeding geworden. De ontwikkelingen op het gebied van media(wijsheid) gaan echter zo snel dat dit voor leraren en mediacoaches vaak niet goed bij te houden is. Bovendien weten scholen vaak niet goed hoe ze van start moeten gaan en verandert het onderwijs dus maar heel langzaam mee. Om een impuls te geven aan mediawijsheid in het onderwijs heeft Cubiss in november 2016 het MediaPakt gelanceerd; een groeiend lerend netwerk voor onderwijs- en bibliotheekprofessionals dat samenwerking en kennisdeling rondom mediawijsheid mogelijk maakt.

Nog weinig structurele aandacht

Sinds de invoering van het begrip ‘mediawijsheid’ door de Raad van cultuur in 2005 zijn al veel scholen met mediawijsheid van start gegaan. Waar de ene leraar een virtuele olifant in het klaslokaal tovert, gaat programmeren met de Bee-Bot of leerlingen hun eigen reclamespotje laat opnemen, gaan andere leraren in gesprek over cyberpesten, sexting of nepnieuws. In veel gevallen blijft het echter beperkt tot losse activiteiten of projecten en zijn er nog maar weinig scholen waar mediawijsheid op structurele basis aandacht krijgt.

Onderlinge kennisdeling: een wereld te winnen

Bij de integratie van mediawijsheid in het onderwijs, valt er nog een hele wereld te winnen in onderlinge kennisdeling. Ondanks het feit dat leraren veel kennis en ervaring in huis hebben, ligt het in het onderwijs minder voor de hand om dit te delen met leraren van andere scholen, opleidingen of faculteiten. Het gevolg hiervan is dat er losse eilandjes ontstaan waar enthousiastelingen met mediawijsheid aan de slag gaan, terwijl zij ondertussen afzonderlijk bezig zijn opnieuw het wiel uit te vinden. Daarom zouden we op dit vlak een voorbeeld moeten nemen aan de wetenschappelijke wereld waar juist alles is geënt op het vergroten van de collectieve kennis. Dit begint al bij lerarenopleidingen die zouden moeten investeren in collectiviteitsvorming zodat leraren de cultuur van kennisdelen als het ware met de paplepel ingegoten krijgen. Op die manier worden schoolorganisaties werkomgevingen waarin kennisdelen wordt gewaardeerd en bevorderd.

MediaPakt: een lerend netwerk

Met dit doel heeft Cubiss in november 2016 het MediaPakt gelanceerd; een lerend netwerk dat onderwijsinstellingen en bibliotheken met elkaar verbindt om ervoor te zorgen dat mediawijsheid in het onderwijs structureel aandacht krijgt. Organisaties die zich aansluiten bij het MediaPakt spreken af om de mediawijsheid van leerlingen en leraren te vergroten en elkaar daarin te versterken door samen te werken en kennis te delen. Door samen actief en concreet met mediawijsheid aan de slag te gaan, groeit het bewustzijn over de rol, de betekenis en de waarde die media en technologie vandaag en in de toekomst hebben voor individuen en de maatschappij. Via het online kennisplatform mediapakt.nl is het voor onderwijs- en bibliotheekprofessionals mogelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en vragen te stellen aan collega’s.

Naast het online kennisplatform worden er ook verschillende regiobijeenkomsten georganiseerd. Hier kunnen collega’s uit het werkveld elkaar ontmoeten en inspirerende ervaringen, succesverhalen en praktische tips rondom mediawijsheid met elkaar delen. Deze interactieve regiobijeenkomsten vinden plaats bij diverse Brabantse scholen en bieden praktische voorbeelden en handvatten waarmee men meteen gericht met mediawijsheid aan de slag kan.

» Lees meer over de regiobijeenkomsten in Roosendaal (15 maart), Tilburg (30 maart) en Eindhoven (11 april)

Deel je kennis!

Dus praat, post, blog, discussieer, deel of vraag! Het maakt niet uit hoe, maar deel je kennis. Want als we willen dat mediawijsheid structureel in het onderwijs wordt geïntegreerd, zullen we kennis en ervaring actief moeten gaan delen met collega’s uit het werkveld.

Ben jij werkzaam in de onderwijs- of bibliotheeksector en wil je praktisch of beleidsmatig met mediawijsheid aan de slag? Sluit je dan bij MediaPakt aan en vul het intentieformulier in op mediapakt.nl of meld je aan voor een van de gratis regiobijeenkomsten.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.