Onderzoek naar Mediawijsheid | Burgers over desinformatie en online gedrag

donderdag 29 juni 2023

Er gebeurt veel op gebied van onderzoek naar mediawijsheid. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de nieuwste kennis.

31 augustus

Burgerperspectieven op online desinformatie en gedrag

Het SCP heeft een nieuwe editie van Burgerperspectieven uitgebracht, een uitgebreide enquête en panelonderzoek naar ‘de stand van het land’. In de ronde die vandaag is uitgebracht is een hoofdstuk gewijd aan online mis/desinformatie en aan online gedrag. Wat blijkt?

  • Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over onware informatie (48%) op het internet
  • Daarnaast zijn er zorgen over vervelende omgangsvormen online, zoals bedreigingen en beledigingen
  • Ruim driekwart (76%) heeft vertrouwen in zichzelf als het gaat om het herkennen van onjuiste info
  • Meer mensen zijn bereid vrijheid van meningsuiting in te perken of te laten inperken bij belediging (60%) dan bij onware informatie (48%)
  • De nationale overheid (71%) of de EU (64%) worden genoemd als actoren die er iets tegen moeten doen. Meer dan de helft vindt dat internetgebruikers (59%) en technologiebedrijven (50%) verantwoordelijkheid dragen

» Lees hier het gehele rapport
» Bekijk ook de aflevering van Zembla ‘Online hufters’ over online haat tegen politici

5 juli

Kan een algoritme echt objectief zijn?

Die vraag stelt het Centraal Planbureau in het onderzoek ‘Rechtvaardige Algoritmes’, dat 5 juli verscheen. De voorzichtige conclusie van de onderzoekers is dat een selectie-algoritme representatief kan selecteren met behoud van effectiviteit, mits van tevoren goed wordt nagedacht over de verhoudingen waarin verschillende groepen in de selectie worden opgenomen. Maar de onderzoekers waarschuwen ook: algoritmes zijn mensenwerk en kunnen daardoor nooit helemaal objectief zijn.

» Lees hier het onderzoek ‘Rechtvaardige algoritmes’

 

26 juni

Hoe consumeren we nieuws?

Veel nieuwe onderzoeken naar nieuwsgebruik en nieuwswijsheid in juni. Een aantal opvallende rapporten:

» Reuters Digital News Report 2023 over de digitale nieuwsconsumptie in verschillende landen. Wereldwijd staat het nieuws onder druk door laag vertrouwen, afnemende betrokkenheid en een onzeker ondernemingsklimaat

» Communicatiewetenschapper Sanne Tamboer onderzoekt mediawijsheid onder pubers en vertelt op Radio 1 over hoe we van jonge pubers kritische nieuwsvolgers maken

» De Nieuwsbarometer over het mediagebruik van Vlamingen tussen 12 en 26 jaar, laat zien dat zeven op de tien jongeren nieuws vooral volgen via sociale media en dat slechts 40% kan nepnieuws herkennen

19 juni

Onderzoek kritische digitale vaardigheden van Nederlanders

Veel Nederlanders zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders heeft namelijk moeite met het herkennen van nepwebwinkels en phishingberichten, terwijl zij zelf denken dat ze dit wél goed kunnen. Dat blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dat onderzoek evalueerde Centerdata de kritische digitale vaardigheden van Nederlanders: welke vaardigheden missen zij en waarover willen ze graag meer weten?

» Lees hier meer over het onderzoek

14 juni

Jongeren halen veel voordelen uit sociale mediagebruik

Tieners halen zelf meer voor- dan nadelen uit hun sociale mediagebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Amber van der Wal, onderzoeker aan de UvA, vertelt op Radio 1 over de positieve effecten die tieners ervaren.

» Lees hier meer over het onderzoeksproject AWeSome

Heb jij een update over nieuw onderzoek dat hier niet mag ontbreken? Mail deze naar info@mediawijzer.net of laat een reactie achter onder dit artikel


Meer onderzoek naar mediawijsheid?

Reacties 1

  1. Steffie

    Niet alleen consumeren steeds minder mensen nieuws. Ook moet de definitie van nieuws op de helling. Nieuws omvat “alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken.” Veel mensen kunnen dat nieuws niet consumeren omdat te ingewikkeld is. Er zijn maar een handvol media in Nederland die in makkelijke taal publiceren. Bovendien is het veelal negatief nieuws. Zeker sinds alle crises van de afgelopen jaren zijn mensen om die reden ook afgehaakt. Steffie.nl heeft op dit moment succes met haar eenvoudige nieuwskanaal met optimistisch nieuws. Inmiddels maken daar 50.000 mensen per maand gebruik van. Voor haar zeer diverse doelgroepen biedt zij zeer nuttige informatie informatie “die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken.”

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.