Mediawijsheid voor (toekomstige) docenten: de Pabo Leermiddelenbank

donderdag 16 april 2015

Van (toekomstige) leerkrachten wordt verwacht dat ze hun leerlingen goede lessen mediawijsheid geven, dat ze zich ook mediawijs gedragen én dat ze de nieuwste technologieën integreren in hun lessen. Een struikelblok voor veel leerkrachten, zo blijkt in de praktijk.

De Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid is een leermiddelenbank die kosteloos toegankelijk is voor pabostudenten en -docenten, met als doel hun competenties op het gebied van mediawijsheid te vergroten. De leermiddelenbank is mede ontstaan door de Stimuleringsregeling 2013 van Mediawijzer.net. Deze regeling stond dat jaar in het teken van het inbedden van mediawijsheid in de praktijk van het basisonderwijs.
We stelden de makers van de Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid 7 vragen.

7 vragen over de Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid

1. Hoe is het concept voor de Pabo Leermiddelenbank ontstaan en wie waren bij de ontwikkeling betrokken?

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen bleek dat er op pabo’s onvoldoende aandacht wordt besteed aan de mediawijsheidcompetenties. En dat terwijl bekwaamheid op deze gebieden juist hard nodig is om afwisselend en up-to-date onderwijs aan te bieden. Dit werkt door in de beroepspraktijk: afgestudeerde leerkrachten blijken vaak niet competent genoeg in het omgaan met, het begrijpen van en het strategisch inzetten van media in de lespraktijk.

Met de Pabo Leermiddelenbank kunnen aankomend leerkrachten (nu pabo-studenten) op een eenvoudige manier hun kennis, vaardigheden en talenten op het gebied van mediawijsheid uitbreiden.

De Pabo Leermiddelenbank Mediawijsheid is ontwikkeld door Teachers in Media, Teachers Channel Pabo, EduTalent en 4 pabo’s; Viaa, HAN, Stenden en NHL. Docent Don Zuiderman van de HU heeft ook materialen beschikbaar gesteld. De samenwerking tussen deze partners is ‘het consortium bij uitstek’ om een leermiddelenbank en toets voor de pabo te realiseren.

2. Hoe kunnen pabo’s en hun studenten de leermiddelenbank in de praktijk gebruiken?

Studenten en docenten kunnen zich gratis registreren op Teachers Channel Pabo. Onder het tabblad “Databanken” staat de Leermiddelenbank Mediawijsheid. Deze kunnen zij kosteloos gebruiken.

Om je startniveau te bepalen, maak je eerst de kennisscan. Vervolgens kun je aan de slag met het lesmateriaal en de e-learning cursussen. De competentietest brengt in kaart of je verdere scholing nodig hebt; je krijgt advies over welke e-learning cursus te volgen. Deze e-learning cursussen kunnen zelfstandig gemaakt worden. Via video’s, teksten, opdrachten en tips worden studenten stap voor stap mediawijzer.

3. Hoe is het mediawijsheid competentiemodel geïntegreerd in het uiteindelijke product?

Het onderzoek van de Radboud Universiteit wijst uit dat het huidige pabo-onderwijs achterblijft op 3 van de 4 competentiegebieden, namelijk Begrip (B2 en B3), Gebruik (G2) en Strategie (S1).

Competentiemodel Mediawijsheid

De aandacht in deze leermiddelenbank gaat uit naar alle mediawijsheidcompetenties met extra aandacht voor de 4 bovengenoemde. Deze 4 competenties zijn uitgewerkt in de e-learning cursussen door de pabo’s.

Aan de hand van de 10 mediawijsheidcompetenties zijn de lesmaterialen gemetadateerd. Zodat studenten duidelijk kunnen zien welke lesmaterialen er digitaal beschikbaar zijn en welke competenties in die lessen aan bod komen.

Tot slot hebben wij een hoofdstuk gewijd aan het competentiemodel. Daarin wordt uitgelegd waarom en hoe het competentiemodel is opgebouwd.

4. Hoe kijken jullie aan tegen het resultaat en wat worden de vervolgstappen?

De Leermiddelenbank Mediawijsheid is met open armen ontvangen. Inmiddels hebben zich 16 pabo’s door middel van een ELO-koppeling via Surfnet verbonden met Teachers Channel Pabo. Een aantal pabo’s heeft aangegeven volgend schooljaar de leermiddelenbank op te nemen in hun curriculum en zelf mee te willen ontwikkelen om de leermiddelenbank verdere invulling te geven.

Don Zuiderman, docent van de HU, heeft materialen beschikbaar gesteld om de leermiddelenbank te vullen.

Op 18 mei 2015 hebben we samen met Mediawijzer.net een expertsessie bij Beeld en Geluid, daarbij nodigen wij alle pabo’s uit om kennis te maken met de leermiddelenbank.

5. Welke uitdagingen zijn jullie tegen het lijf gelopen tijdens dit project?

In eerste instantie was het lastig om pabo’s te vinden die hun tijd en aandacht wilden steken om te pionieren in het veld van mediawijsheid. De insteek: “Voor en door pabo’s, laten we van elkaar leren en samen deze leermiddelenbank vullen, in plaats van ieder voor zich te werken” bleek uiteindelijk een belangrijke motivatie voor medewerking.

6. Wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

De leermiddelenbank wordt in ieder geval positief ontvangen. Wat we uiteindelijk willen bereiken is dat de pabo’s dit zelf gaan oppakken. Er moeten e-learning cursussen van alle competenties en de leermiddelenbank moet worden gevuld met goed lesmateriaal.

7. Hoe vaak wordt het product bijgehouden/geupdatet?

De kracht van de leermiddelenbank zit ‘m in co-creatie. Samen ontwikkelen, samen gebruiken. En nieuwe creators zijn welkom. Pabo’s kunnen contact met ons opnemen via [email protected] of 0346 219 299. Ook feedback en ideeën zijn van harte welkom op.

Lees ook:
» Inspiratiemiddag: nieuwe ideeën, de sleutel tot succes en hoe kom je aan geld?
» Uitslag Stimuleringsregeling 2013-2014: deze projecten dragen bij aan mediawijsheid in po

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.