Verbod op smartphones in de klas? Meerderheid docenten is vóór

donderdag 8 september 2022

Een ruime meerderheid van de leraren op de basisschool en middelbare school is voor een verbod op smartphones in de klas. Een deel wil ze zelfs de school niet in, ook niet in de pauze. Ze leiden te veel af, aldus de leraren. Dat blijkt uit onderzoek van Teacher Tapp in samenwerking met Kennisnet.

Teacher Tapp is een app waarin leraren dagelijks vragen beantwoorden over hoe het er op hun school aan toe gaat. Ook schoolleiders, teamleiders en onderwijsondersteunend personeel kunnen vragen via de app beantwoorden.

De cijfers op een rijtje

  • Van de 738 leraren in het po en vo gaf 39% aan dat het verbod zou moeten gelden voor leerlingen tot 18 jaar.
  • 12% vindt een verbod wenselijk voor leerlingen tot 15 jaar.
  • 22% zegt dat het verbod niet meer hoeft op te gaan voor leerlingen ouder dan 12 jaar.

Tabel: een meerderheid van de ondervraagden vindt dat mobiele telefoons verboden moeten worden in de klas. ©TEACHER TAPP

Schoolleiders zijn ook redelijk resoluut in hun afwijzing van smartphones in de klas. Voornaamste reden voor het verbod is de mate van afleiding die een mobiele telefoon veroorzaakt. 75% van de deelnemers aan het onderzoek in het vo geeft dit aan, in het po gaat het om 54%. Een bijna even grote groep uit het basisonderwijs stelt dat het verbod niet alleen in de klas maar ook daarbuiten zou moeten gelden, bijvoorbeeld in de pauze. In het voortgezet onderwijs geeft slechts 33% dit aan.

Duidelijke regels ontbreken

De ondervraagden onderstrepen het belang van schoolbrede afspraken rondom gedrag in het algemeen, waaronder de omgang met mobiele telefoons. Dat geldt in het bijzonder voor het voortgezet onderwijs. Van de 401 onderzoeksdeelnemers uit het vo zegt 21% dat duidelijke schoolbrede regels voor mobiele telefoons in de klas ontbreken.

“Het beleid op vo-scholen gaat minder ver dan leraren graag zouden willen”

Bij 41% schrijft het beleid voor dat het mobieltje in de telefoontas gaat; bij 5% mag de mobiel het lokaal niet in. En dat terwijl 50% een verbod op de telefoon in de klas voor leerlingen tot 18 jaar zou willen zien. Kortom, het beleid op vo-scholen gaat minder ver dan leraren graag zouden willen.

Inzet niet altijd verkeerd

Opmerkelijk genoeg zetten ondervraagden uit het vo de telefoon wél regelmatig in. Dat gebeurt door leraren waarbij het beleid is dat leerlingen de telefoon bij zich mogen houden, maar óók door de leraren waarbij een verbod geldt (al is de groep waar een verbod geldt niet groot). Inloggen op de ELO, informatie zoeken op internet, een foto maken van het bord, het gebruik van oefen- en quiz-apps en muziek luisteren tijdens zelfstandig werken komen vooral voor.

Afspraken niet altijd nageleefd

Uit deze resultaten blijkt al dat schoolbrede afspraken niet altijd toegepast worden. Een kwart van de onderzoeksdeelnemers in het vo geeft aan dat een minderheid van het personeel de schoolbrede afspraken voor de mobiele telefoon in de klas consequent naleeft. Sterker nog, van de 240 ondervraagden die graag een verbod op mobiele telefoons in de klas zou willen zien, vindt 62% dat een leraar zelf mag bepalen of ze mogen afwijken van dat verbod als de telefoons voor de les nodig zijn.

‘Behoefte anders dan praktijk’

Amber Walraven, onderzoeker van de Radboud Universiteit en medeverantwoordelijk voor Teacher Tapp, heeft een duidelijk advies voor scholen: “Bespreek met elkaar wat je met mobiele telefoons wilt – een verbod, een verbod in de klas, gebruik van de telefoontas, enzovoort. Want kennelijk is de behoefte anders dan de praktijk. En houd je vervolgens ook allemaal aan die gemaakte afspraken!”

Orde houden

Dit niet navolgen van beleid maakt handhaven van een verbod of beleid erg moeilijk voor leraren. Met name startende leraren hebben baat bij schoolbreed beleid dat in alle klassen geldt en waar alle collega’s zich aan houden. Orde houden wordt zo niet iets wat een individuele docent moet bevechten.

Dit artikel verscheen eerder op de site van Kennisnet.

Lees ook:

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.