Meten van mediawijsheid

In de afgelopen jaren zijn talrijke projecten ontwikkeld met als doel om de mediawijsheid van burgers te vergroten. Tot dusver was het lastig om de effectiviteit van deze projecten te bepalen, omdat het niveau van mediawijsheid nauwelijks werd gemeten. Daarom hebben zes partnerorganisaties van Mediawijzer.net sinds juni 2010 gewerkt aan een antwoord op de vraag: ‘Wat is mediawijsheid en op welke wijze kan gemeten worden hoe mediawijs iemand is?’

Raamwerk

Bij de beantwoording van de vraag is een vertaalslag gemaakt van de theoretische definitie van mediawijsheid naar een raamwerk waarin uiteenlopende competenties van mediawijsheid zijn omgeschreven. De bruikbaarheid van het raamwerk werd getoetst in twee pilots. In deze pilots zijn aan de hand van het raamwerk meetinstrumenten ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en deelaspecten van mediawijsheid.

Ontwikkel een eigen meetinstrument

Het raamwerk is opgenomen in een startdocument en biedt handvatten om een eigen meetinstrument te ontwikkelen dat is afgestemd op een gekozen medium en gewenste doelgroep.

Project ‘Meten met Mediawijsheid’ downloaden? Van het project zijn de volgende documenten beschikbaar:

De betekenis van ‘Meten van mediawijsheid’ voor het Mediawijzer.net-netwerk:

Deelnemende organisaties

De zes partnerorganisaties die meewerkten aan dit project zijn: