MNX – De waarde(n) van mediawijsheid #1: onze kansen en geluk

maandag 6 mei 2019

Als partner van Netwerk Mediawijsheid weet je als geen ander hoe groot de invloed van media op het leven van mensen kan zijn. En ook hoe bepalend de mate van mediawijsheid is voor een waardevol bestaan. Mediawijsheid blijkt belangrijker dan ooit om onze menselijke waarden, onze publieke waarden én onze persoonlijke waarden te bewaken en opnieuw vorm te geven. Het is daarom de hoogste tijd om het over de waarde(n) van mediawijsheid te hebben.

Tijdens de MNX, het jaarlijkse netwerkevent van Netwerk Mediawijsheid, nemen we maatschappelijke waarden en de waarde van mediawijsheid onder de loep, tijdens een verdiepend en prikkelend programma. In aanloop naar de MNX zetten we je graag alvast aan het denken over het thema ‘de waarde(n) van mediawijsheid’. Vandaag stellen we je de vraag: wat is het belang van mediawijsheid voor onze persoonlijke waarden?

MNX teaser 2 - publieke waarden

Lees ook deel 2 over publieke waarden: hoe updaten we de digitale maatschappij?

Onze waarden staan onder druk

Media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving: we leven allang niet meer mét media, maar ín media. Dat biedt tal van mogelijkheden, maar roept tegelijk ook nieuwe maatschappelijke en ethische vragen op. Want de snelle digitalisering en medialisering zet onze gemeenschappelijke waarden steeds vaker onder druk. Hoe bewaken we onze privacy en autonomie, hoe gaan we met elkaar om in onze ‘online’ samenleving en hoe zorgen we dat iedereen meekomt? Nu onze waarden onder druk staan wordt de waarde van mediawijsheid groter.

Persoonlijke waarde(n) in de digitale samenleving

De snelle digitalisering en medialisering leveren onze samenleving enorm veel op. Het maakt dat we op slimme manieren deel kunnen nemen aan de samenleving. Zo is het gemakkelijker geworden om politiek betrokken te zijn, om met elkaar in contact te komen, om een leven lang te leren én om meer regie te krijgen over onze zorg en overheidszaken. Online kunnen we waarden die voor ons als individu belangrijk zijn, zoals zelfontplooiing, sociaal contact en autonomie, op nieuwe manieren vormgeven.

Maar die snelle medialisering heeft er ook voor gezorgd dat het nagenoeg onmogelijk is om persoonlijke, sociale, professionele en maatschappelijke doelen te realiseren zónder gebruik te maken van media. Een opleiding afronden, carrière maken, geld verdienen, een partner vinden, je vrije tijd inrichten, een politieke partij ondersteunen: bij al deze zaken spelen media in meer of mindere mate een belangrijke rol.

Hoe zorgen we dat iedereen profiteert?

Nog lang niet iedereen profiteert van de kansen die onze digitale samenleving biedt. Uit het onderzoek Digitale ongelijkheid in Nederland anno 2018 blijkt dat digitalisering bestaande ongelijkheid vergroot in plaats van verkleint. Zo weten laagopgeleiden het internet niet goed te benutten om hun kansen en deelname in de samenleving te vergroten. Dat terwijl hoogopgeleiden dit juist wel doen: zij weten internet te benutten voor informatie, educatie en hun carrière.

Om ons leven te verrijken, onze kansen te vergroten en onze doelen te verwezenlijken met media, is mediawijsheid nodig. Dat is belangrijk voor het vinden van je droomhuis, droombaan of informatie over gezondheid. Maar ook voor het weerstaan van verleidingen, beïnvloeding de baas zijn en hypes laten gaan. Mediawijs zijn betekent dat je media, op basis van een geïnformeerd oordeel over de mogelijkheden (en beperkingen) ervan, optimaal weet in te zetten om je doelstellingen te realiseren. De unieke, persoonlijke manier waarop je dit doet, bepaalt uiteindelijk wat jouw digitale identiteit is.

Hoe zorgen we er als Netwerk Mediawijsheid voor dat iedereen profiteert van deze digitaliserende samenleving? Deel jouw inzichten tijdens de MNX en raak geïnspireerd door de sprekers en andere aanwezigen.

Lees ook deel 2 van deze MNX mini-reeks, over publieke waarden: hoe updaten we de digitale maatschappij?

Houd het blog op mediawijzer.net in de gaten voor deel drie, over hoe we onze menselijke waarden kunnen behouden of vernieuwen in deze digitale samenleving.


Lees meer over MNX

» Het thema van #MNX19: De waarde(n) van mediawijsheid
» Verslag van MNX 2018: De perfecte wereld
» Eerdere edities van MNX, tot en met 2015

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.