MNX – De waarde(n) van mediawijsheid #2: hoe updaten we onze maatschappij?Het is de hoogste tijd om het over de waarde(n) van mediawijsheid te hebben

woensdag 15 mei 2019

Als partner van Netwerk Mediawijsheid weet je als geen ander hoe groot de invloed van media op het leven van mensen kan zijn. En ook hoe bepalend de mate van mediawijsheid is voor een waardevol bestaan. Mediawijsheid blijkt belangrijker dan ooit om onze menselijke waarden, onze persoonlijke waarden én onze publieke waarden te bewaken en opnieuw vorm te geven.

Tijdens de MNX, het jaarlijkse netwerkevent van Netwerk Mediawijsheid, nemen we maatschappelijke waarden en de waarde van mediawijsheid onder de loep, tijdens een verdiepend en prikkelend programma. In aanloop naar de MNX zetten we je in een drieluik alvast aan het denken over het thema ‘de waarde(n) van mediawijsheid’. Vandaag lees je deel 2 over publieke waarden: hoe geven we onze digitale samenleving (opnieuw) vorm?

MNX teaser 1 - persoonlijke waarden

Lees ook deel 1: over de waarde van mediawijsheid voor gelijke kansen en geluk

Onze publieke waarden staan onder druk

In deze snel medialiserende samenleving staan publieke waarden zoals privacy, vrijheid van meningsuiting, autonomie en gelijke behandeling steeds vaker onder druk. Het Rathenau Instituut waarschuwt in het rapport Opwaarderen dat de bescherming van publieke waarden sterk tekortschiet: ‘We hebben onze apps, onze software en onze technologie wel regelmatig opgewaardeerd, maar we zijn vergeten om de maatschappij te updaten.’

Met de groeiende invloed van algoritmes, internet of things, big data, digitale platformen en persuasieve technologie staan we voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Het internet der dingen biedt oplossingen, maar maakt ook afhankelijk. Digitale platformen bieden ons nieuwe contacten, maar ten koste van onze privacy. En met algoritmes gaat een wereld open aan technologische vooruitgang, maar ook een wereld waarin ons gedrag wordt gestuurd. Hoe kunnen we menselijke autonomie beschermen of bepaalde vormen van manipulatie tegengaan? Hebben we voldoende controle over technologie en de transparantie van algoritmes?

Met de recente privacywetgeving (AVG) is een grote stap gezet om onze online privacy te beschermen. Maar op veel gebieden biedt regelgeving nog geen bescherming en is mediawijsheid broodnodig. Waar willen we regelgeving voor? En wanneer moet de verantwoordelijkheid bij de makers of juist de burger komen te liggen? Kunnen we de rechten en publieke waarden die nu offline gelden een-op-een vertalen naar de digitale wereld? De samenleving verandert; waar houden we aan vast en wat moet er veranderen? We staan voor de uitdaging om onze publieke waarden te vertalen naar het digitale tijdperk.

Laat een maatschappelijk tegengeluid horen

Er is een maatschappelijk tegengeluid nodig. Een tegengeluid van burgers, organisaties, de overheid en wetenschappers die een actieve en kritische rol innemen in de snel digitaliserende samenleving. Mediawijsheid is nodig om ons bewust te zijn van de werking van de media die we gebruiken of ontwerpen. Het gaat om een bewustzijn over waarom digitale technologie ingezet zou moeten worden en wat daarvan de impact is op het individu of de maatschappij. Staat de technologie nog in dienst van ons? Welke publieke waarden moeten beschermd worden? En welke publieke waarden moeten we misschien wel herzien?

Door kennis en vaardigheden van burgers te vergroten en het maatschappelijk middenveld te versterken kan Netwerk Mediawijsheid een belangrijke rol spelen in het in goede banen leiden van digitalisering. Laten we het debat starten over onze publieke waarden in het digitale tijdperk. Tijdens de MNX op 21 mei stellen we je daarom graag voor de vraag: hoe updaten we onze digitale samenleving? Deel jouw inzichten tijdens de MNX en raak geïnspireerd door de sprekers en andere aanwezigen. Nog niet aangemeld? Er zijn nog enkele plekken vrij.

Houd het blog op mediawijzer.net in de gaten voor deel drie van deze MNX mini-reeks, over hoe we menselijke waarden kunnen behouden of vernieuwen in deze digitale samenleving. En lees deel 1 over onze persoonlijke waarden.


Lees meer over MNX

» Het thema van #MNX19: De waarde(n) van mediawijsheid
» Verslag van MNX 2018: De perfecte wereld
» Eerdere edities van MNX, tot en met 2015

Reacties 1

  1. roeland smeets (@roelandsmeets)

    Hoe updaten we onze maatschappij? Dat is pas interessant want teveel wordt er gesproken we over de effecten van mediagebruik op individuen. Terwijl het effect op onze samenleving op het eerste gezicht nog het meest lijkt op versplintering: het tegenovergestelde van inclusie.
    Dat we deel uitmaken van een geheel waarvoor we even goed verantwoordelijk zijn, dat idee is niet voldoende ingedaald. Hier meer daarover: https://www.mediawijzer.net/de-netwerkmaatschappij-deel-20-deel-geheel-fysiek-virtueel/. Ik denk dat we ons teveel door technologie hebben laten overvallen, dat het nooit deel geworden is van onze samenleving. Het is gekaapt door megabedrijven die zeggen dat ze ons “tech” leveren terwijl het om nutsbedriven gaat die ons mogelijkheden voor communicatie leveren.
    Mediawijsheid is voor mij: wat is het effect op de samenleving en hoe krijgen we die weer op de been..

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.