All inclusive? – ‘Geef iedereen de mogelijkheid om mee te doen’

donderdag 4 februari 2021

Dit jaar staat voor Netwerk Mediawijsheid in het teken van digitale inclusie. Onze missie is ‘iedereen mediawijs’. Hoe kunnen we als netwerk zorgen dat iedereen de vruchten plukt van de mediasamenleving? Een jaar lang besteden we aandacht aan de vraag ‘All inclusive, hoe doen we dat?’. Netwerkpartners delen hun inzichten, best practices en vragen met elkaar. Zo ook Rowan Olierook, lid van de Werkgroep All inclusive en werkzaam bij kernpartner HUMAN. Wat drijft haar om zich in te zetten voor inclusie? 

“Inclusie betekent voor mij dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen in de maatschappij. Dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen, om een eigen mening te vormen, of om zo te zijn zoals je wilt zijn. En dat iedereen gezien wordt offline én online.”

Als mediamaker en gastdocent vind ik het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en zichzelf kan herkennen in de personen in de media.

Wat maakt dat je je inzet voor inclusie?

“In mijn werk ben ik veel bezig met inclusie en diversiteit. Zo ben ik videoredacteur bij 3FM HUMAN en coördinator HUMAN in het onderwijs. Binnen de verhalen die we vertellen zijn mijn collega’s en ik altijd op zoek naar diverse verhalen van inspirerende mensen. Als mediamaker en gastdocent vind ik het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt en zichzelf kan herkennen in de personen in de media.

Naast mijn werkzaamheden bij HUMAN ben ik vrijwilliger bij stichting Dolfijn Vakanties, waarbij ik met mensen met een licht verstandelijke beperking op vakantie ga. Daarnaast ben ik, vanuit de stichting Big Brothers Big Sisters, met veel plezier mentor van een Egyptische-tweeling. Ook binnen mijn vrijwilligerswerk vind ik het belangrijk om buiten mijn bubbel te stappen. Het is goed om rekening te houden met mensen buiten je bubbel en dat je je blik verbreedt.”

Wat zou je binnen je eigen organisatie willen bereiken?

“Het personeelsbestand van HUMAN is de afgelopen jaren in enkele opzichten – gender, leeftijd en opleiding – meer divers geworden. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar. Twee derde van de medewerkers is vrouw. Zij werken in alle geledingen van de organisatie, ook in de top. Echter een groot punt van aandacht blijft de afspiegeling van de multiculturele samenleving. Deze is beperkt bij medewerkers in dienstverband.

Om de diversiteit te vergroten is de werkgroep HUMAN Inclusief in het leven geroepen om het gesprek over en de activiteiten rond inclusiviteit continue gaande te houden. Zo gaan we onder andere met de HUMAN-medewerkers workshops “Unconscious Bias” volgen en gaan we intensiever samen werken met beroepsopleidingen rond stages. We streven ernaar dat eind 2026 een op de zes medewerkers een migratieachtergrond heeft, er sprake is van een evenwichtige verdeling wat betreft gender en leeftijd en ook mensen met een beperking bij HUMAN een baan hebben gevonden. De lat ligt hoog, maar we gaan er echt ons best voor doen.

Daarnaast willen we de kanalen van HUMAN toegankelijker maken voor mensen wie het lastig is om online media te gebruiken. Zo denken we aan het uitvergroten van tekst voor slechtzienden en voorleesfuncties voor dove mensen.”

Heb je een tips voor netwerkpartners hier ook mee aan de slag willen?

“Probeer klein te beginnen met veranderingen in je organisatie. Vanuit een klein stapje kan het verder groeien. Mijn collega leerde mij een belangrijke les: Het is ook goed om je eigen (witte) blinde vlekken te onderzoeken en vastgeroeste (denk)patronen te doorbreken, want iedereen heeft ze. Als iemand je daarop wijst, luister daarnaar, denk erover na en verander. Durf jij je blinde vlekken te onderzoeken?”


Tijdens het themajaar All inclusive kun je als netwerkpartner aan de slag met (digitale) inclusie. Verdiep je en ontdek wat jij kunt doen in het inspiratiedossier. De MNX op 20 april 2021 vormt de feestelijke afsluiting van het themajaar, met een inspirerend online programma, zet ‘m alvast in je agenda.


Lees meer over inclusie & mediawijsheid

» Waarom mediawijsheid waardevol is voor jonge nieuwkomers in Nederland
» Inclusieve en interculturele mediawijsheid: nieuwe lessenserie als handvat
» Ontdek het MNX themajaar All inclusive

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.