#MNX21 - All inclusive

Op 20 april vond de MNX plaats, hét jaarlijkse mediawijsheid-event voor het netwerk. Het vormde de feestelijke afsluiting van het themajaar 'All inclusive, hoe doen we dat?'. Hoe werken we als netwerk aan een Nederland waarin iedereen de voordelen van media kan benutten en daarbij de risico’s kan vermijden?

Op deze pagina lees je over de hoogtepunten van het programma en ontdek je hoe je na de MNX werk kunt maken van inclusie & mediawijsheid. Met informatie over de Challenge 2021, verdieping op de drie centrale thema's en het inspiratiedossier, met learnings en tips uit het netwerk.

Terugblik op de #MNX21 

De MNX is het jaarlijkse event voor professionals die zich bezighouden met mediawijsheid of dat willen gaan doen. Het programma op 20 april bood nieuwe invalshoeken, contacten en handvatten om aan de slag te gaan met de drie centrale thema’s: inclusieve media, inclusief bereik en inclusief ontwerp.

Tijdens een afwisselend online programma nam Tom Palmaerts ons mee in zijn toekomstvisie op de diverse mediasamenleving. Voorlopers uit het netwerk deelden hun succesvolle praktijkvoorbeelden. En samen met ruim 190 aanwezigen spraken we over persoonlijke ervaringen, vragen en dromen. Dat alles om samen te bouwen aan een inclusieve en mediawijze samenleving.


Lees het verslag van de MNX 2021

Ontdek de drie centrale thema's van de MNX:


Inclusieve media

De invloed van media op ons leven en onze samenleving is groter dan ooit. Maar wie wordt er eigenlijk gehoord en gezien? En wie bepaald dat? Bij een inclusieve samenleving horen inclusieve media.

Hoe kunnen media (en mediawijsheid) bijdragen aan een meer inclusieve samenleving? Ontdek de nieuwste kennis, tips en verhalen uit de praktijk:

Inclusief bereik

We dromen van een Nederland waar iedereen mediawijs kan leven. Maar hoe zorgen we dat we als netwerk iedereen bereiken en betrekken? Om (digitale) inclusie te vergroten, moeten we stilstaan bij inclusief bereik.

Hoe bereik je in deze diverse samenleving met een mediawijsheid-initiatief doelgroepen? Ontdek kennis, tips en verhalen uit de praktijk:

Klik hier voor verdieping op het thema inclusief ontwerp

Inclusief ontwerp

We leven in een wereld waarin mediawijsheid een noodzaak is. Het is daarom essentieel dat we als netwerk initiatieven ontwerpen die niemand uitsluiten. Van co-creatie tot toegankelijkheid; maak werk van inclusief ontwerp.

Hoe kun je een mediawijsheid-initiatief inclusief ontwerpen? Ontdek kennis, tips en verhalen uit de praktijk:


Aan de slag met inclusie & diversiteit 

Samen werken we aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is om dat te worden. Maar hoe gaan we daarbij om met verschillen tussen mensen? En hoe zorgen we dat we daadwerkelijk iedereen bereiken en betrekken? In het inspiratiedossier krijg je concrete handvatten en tips om binnen jouw organisatie te werken aan inclusie en diversiteit.

In de All inclusive Learning community bundelden netwerkpartners krachten om elkaar verder te helpen met kennis en ervaringen uit de praktijk over inclusie & mediawijsheid. In het inspiratiedossier ontdek je de nieuwste inzichten, tips en tools.

Thema All inclusive, hoe doen we dat?

De missie van Netwerk Mediawijsheid is 'iedereen mediawijs'. Mediawijs, zodat mensen zich bewust, kritisch, actief en veilig kunnen bewegen in de mediasamenleving. Onze huidige samenleving is complex en divers en als we ons als netwerk willen richten op de hele samenleving moeten we ons daar goed tot kunnen verhouden.

Klik hier om het artikel over het thema te lezen

Challenge 2021

Het streven naar een meer inclusieve, mediawijze samenleving houdt natuurlijk niet op bij de MNX. Met de Challenge All inclusive 2021 stimuleert Netwerk Mediawijsheid netwerkpartners om de opbrengst van de MNX om te zetten naar praktische voorstellen voor projecten, pilots, onderzoeken of experimenten.

De deadline voor indienen is verstreken.

Lees meer over de Challenge 2021

Dit was het themajaar All inclusive

Het themajaar 'All inclusive, hoe doen we dat?' loop van de #MNX20 tot en met de #MNX21. Het was een jaar waarin het netwerk is uitgebreid, een inspiratiedossier is opgesteld voor het netwerk en begin februari een Learning community is gestart – en dit alles begeleid door de werkgroep All inclusive.

Themajaar All inclusive