#MNX17: Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid

vrijdag 23 december 2016

We leven in een wereld waarin onze samenleving soms snel en abrupt, maar vaker nog onopgemerkt verandert. De digitale media spelen hierin een allesbepalende rol. Wijs om kunnen gaan met deze media is voor iedereen een must. Het thema van de Mediawijsheid Netwerk Experience op dinsdag 23 mei 2017 is: Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid. Er kunnen nu voorstellen ingediend worden voor bijvoorbeeld workshops of presentaties.   

Wat het netwerk van Mediawijzer.net verbindt: samen werken aan het vergroten van de mediawijsheid van de jeugd (0-18 jaar). Met elkaar signaleren we de problemen die samenhangen met de voortdurende stroom aan nieuwe mediavormen en –toepassingen. Samen zien we de enorme potentie van media bij de aanpak van nieuwe maatschappelijke uitdagingen: laaggeletterdheid, polarisatie, integratie, radicalisering, vereenzaming etc.

Over het thema

Met elkaar signaleren we de uitdagingen waar de stroom aan nieuwe mediavormen en -toepassingen ons voor stelt: privacy-issues, fake nieuws en de filter bubble, om er enkele uit te lichten die recentelijk veel in het nieuws waren. Samen ook zien we de enorme potentie van media bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen: laaggeletterdheid, polarisatie, integratie, radicalisering, vereenzaming, etc. Als mediawijsheidprofessionals willen wij onze mediawijsheidkennis en -ervaring inzetten om de wereld een beetje beter te maken: bewuster, rechtvaardiger, vrijer, gelukkiger en zelfs zinvoller. We menen dat digitale media daar een betekenisvol antwoord op kunnen bieden.

Maar dat werkt natuurlijk niet als er groepen zijn die van jongs af aan zijn achtergebleven en die niet hebben leren ‘lezen en schrijven’ met media. Die soms helemaal geen media gebruiken. Of wel veel media gebruiken, maar hun mediadieet laten bepalen door wat de media-industrie dicteert. We nemen vaak te gemakkelijk aan dat in het Nederland van nu elke jongere met een smartphone automatisch toegang heeft tot een encyclopedie aan kennis en een wereld aan betekenisvolle contacten. Maar de groep kinderen die opgroeit zonder spelenderwijs de nodige digitale vaardigheden mee te krijgen, neemt toe. Er ontstaan nieuwe groepen kinderen die om welke reden dan ook de boot missen en niet gestimuleerd worden tot mediawijs mediagebruik. Dan moet je als overheid, school, bibliotheek, mediasector en samenleving extra je best doen en nieuwe bruggen met mediawijsheid slaan. Daarom staat de Mediawijsheid Netwerk Experience (MNX) in 2017 in het teken van de Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid. Opdat we als netwerk al de kennis en ervaring die we hebben actief in gaan zetten om een kloof bij de jeugd te weg te werken en voor de toekomst te voorkomen.

Call voor sprekers #MNX17

We willen op dinsdag 23 mei 2017, samen met jullie als netwerk van mediawijsheidprofessionals een bevlogen, inspirerende en betekenisvolle dag organiseren rond het thema Digitale kloof – bruggen slaan met mediawijsheid. Voor de #MNX17 zijn we op zoek naar onderzoek, projecten, ideeën en experimenten die helpen om het ontstaan van de kloof te begrijpen en nieuw handelingsperspectief te bieden. We kijken uit naar creatieve, innovatieve oplossingen die inspireren de kloof te dichten met mediawijsheid. We verwelkomen sessies waarbij we met elkaar aan de slag kunnen gaan om nóg beter te worden in het mediawijzer maken van de jeugd van 0-18 jaar en hun sociale omgeving.

Update 28-1-2017: Het is niet meer mogelijk om je sprekerssuggestie voor de MNX via het online formulier in te dienen. Heb je een voorstel wat écht voor het voetlicht van het Mediawijzer.net netwerk moet worden gebracht? Mail dit dan naar heide.goris@mediawijzer.net. Geef hierbij zeer specifiek aan waarom jouw suggestie bruggen slaat met mediawijsheid binnen een landschap waar een digitale kloof ontstaat.

Wie zijn de bezoekers van de MNX?

Op de MNX komen professionals bijeen die vanuit verschillende disciplines werken aan mediawijsheid met/voor kinderen, hun ouders & opvoeders. Denk aan netwerkpartners uit het onderwijs, opvoedsector, bibliotheken, mediacoaches, maar ook deelnemers vanuit welzijn, media, cultuur of bedrijfsleven.

Aanmelden & contact

Medio maart kun je je op netwerkmediawijsheid.nl/mnx aanmelden. De MNX vindt plaats in Beeld en Geluid te Hilversum.

Voor vragen over MNX17, stuur een mail naar: info@mediawijzer.net.

Reacties 4

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.