MNX22: ‘Ook online deugen de meeste mensen’

dinsdag 3 mei 2022

Het is bijna tijd voor de MNX22. Hét jaarlijkse netwerkevenement van Netwerk Mediawijsheid. Op 10 mei komen netwerkpartners samen in Beeld & Geluid om nieuwe kennis op te doen, zich te laten inspireren en om aan de slag te gaan met het thema Samen Sociaal Online.

Dat doen we aan de hand van diverse inspirerende sprekers. Graag stellen we, in de week voorafgaand aan de MNX, vast een paar van die sprekers aan je voor. Vandaag: Ruben Treurniet. Ruben is mede-oprichter van Civinc, een organisatie die een platform heeft ontwikkeld als alternatief voor sociale media. Mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen worden hier met elkaar in contact gebracht. Civinc streeft er op deze wijze naar om polarisatie tegen te gaan.

Ruben Treurniet

Ruben Treurniet

Wat spreekt je aan in het thema Samen Sociaal Online?

“Het thema spreekt me aan omdat het voor mij de urgentie onderstreept van een omslag naar andere digitale omgangsvormen. Nu is de associatie met onze digitale wereld nog te vaak ‘a-sociaal & individualistisch online’; de MNX22 biedt een mooi en tijdig platform om daar samen alternatieven voor te formuleren en uit te lichten.”

Wat hoop je over te brengen op het netwerk tijdens de MNX22?

“Ik hoop op de MNX22 aan de hand van onze ervaring met de lancering van een discussieplatform voor de verkiezingen te laten zien dat samen sociaal online onder de juiste omstandigheden echt geen utopie hoeft te zijn. Het heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat ook online ‘de meeste mensen deugen’. En dat het vooral zaak is om onze online wereld in te richten zodat dit tot uiting komt. Maar bovenal hoop ik dat dat een aanleiding vormt voor een interessante discussie. Over hoe we op deze en andere voorbeelden kunnen voortbouwen.”

“Het heeft mij gesterkt in mijn overtuiging dat ook online ‘de meeste mensen deugen’”

Hoe denk jij dat het netwerk een bijdrage kan leveren aan het creëren van een sociale online wereld?

“De online wereld is constant in beweging en verandert sneller dan ooit. Wat het vraagstuk ‘sociaal online’ des te pregnanter maakt. Daarom is de MNX22 zo relevant als podium voor de rijkdom aan expertise en ervaringen die er op dat vlak bestaan binnen het netwerk. Het zal, hoop ik, uitnodigen tot prikkelende uitwisselingen en nieuwe inspiratie voor leden om op hun eigen manier opvolging te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze digitale wereld socialer te maken.”

Kijk voor meer informatie over de MNX22 op onze speciale eventpagina.

Laat een reactie achter

Vul je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties (je e-mailadres wordt niet gepubliceerd).

Reacties worden eerst goedgekeurd door de redactie.