MNX19: de waarde(n) van mediawijsheid

Het thema van de Mediawijsheid Netwerk Experience (MNX) dit jaar ging over jou, over ons, over mensen. Over onze gedeelde waarden, de manier waarop we met elkaar omgaan, van elkaar leren, met elkaar werken en samenleven in een wereld die continu verandert.

In deze wereld blijkt mediawijsheid voor steeds meer mensen van steeds grotere betekenis.

MNX19 ging over de waarde(n) van mediawijsheid.

Dit thema richtte zich op de veranderde wereld van nu en de veranderende wereld van morgen.

Media zijn niet meer weg te denken in onze samenleving: we leven allang niet meer mét media maar ín media. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden voor innovatie en tot fundamentele maatschappelijke en ethische vragen. Want onze gemeenschappelijke waarden staan door de medialisering steeds vaker onder druk.

  • Wat betekent het leven in media voor onze publieke waarden zoals gelijkheid, participatie, inspraak, toegankelijkheid, vrijheid en autonomie, inclusiviteit en empowerment?
  • Moeten we in de mediasamenleving onze kijk op menselijke en publieke waarden aanpassen?
  • Hebben we nieuwe waarden nodig? Of blijven bestaande waarden overeind en moeten we in onze omgang met media juist onze normen en gedragsregels aanpassen?

Dit soort complexe vragen vraagt om een brede en doorlopende dialoog in, over en mét media. Niet door een paar partijen, maar juist samen met alle partijen.

Het Netwerk Mediawijsheid vervult daarin een belangrijke rol. Het netwerk is immers bekend met de grote invloed van media op het leven van mensen en weet hoe bepalend de mate van mediawijsheid is voor een waardevol bestaan. Bovendien is het netwerk zeer divers samengesteld. Het bestaat uit bibliotheken, onderwijsinstellingen, mediacoaches, mediaplatformen, techbedrijven, zorginstellingen, omroepen, uitgeverijen, overheidsinstellingen, onderzoekers, universiteiten, hogescholen en nog veel meer partijen.

Tijdens MNX19 stonden we stil bij bovenstaande en andere vragen over (publieke) waarden in de samenleving en de waarde van mediawijsheid daarbij. We willen samen ons netwerk van mediawijze, technologie-kritische mensen en organisaties verder verbreden en ontwikkelen. We willen als netwerk zo zelf een antwoord geven op de nieuwe vragen en veranderingen in de wereld.

Nieuwe partners op de MNX

We verwelkomden tijdens MNX19 nieuwe partners die andere sectoren en werkvelden vertegenwoordigen. Maatschappelijke werkpraktijken waarin de invloed van digitalisering en de noodzaak tot mediawijsheid tastbaar en concreet voelbaar zijn. De nieuwe partners zien de kansen van de nieuwe technologieën maar maken zich ook zorgen over de mensen met en voor wie zij (in)direct werken: cliënten, patiënten, klanten, werknemers, ouders, mantelzorgers, zorgprofessionals, bezoekers, studenten etc. Ook kijken zij naar de begeleiders van kwetsbare mensen: die moeten immers niet alleen zelf voldoende mediawijs zijn, maar ook in staat zijn anderen daarin bij te staan.

Nieuwe programmalijnen 2019-2023

Met ingang van 2019 is een nieuw Meerjarenplan gestart voor de komende 5 jaar.

De nieuwe missie is: Nederland mediawijs

In de eerste tien jaar van Netwerk Mediawijsheid hebben we samen een stevige weg gebouwd voor een mediawijze jeugd van 0 tot 18 jaar. Zodra digitale geletterdheid onderdeel van het curriculum wordt, vervalt de laatste drempel en komt de weg vrij voor alle kinderen en jongeren om op school meer te leren over mediawijsheid. Maar tot dat zover is blijft de jeugd al onze aandacht nodig hebben. Ondertussen wordt de roep om ook volwassenen mediawijzer te maken steeds groter. De missie van Netwerk Mediawijsheid voor de komende jaren is daarom om alle Nederlanders mediawijs te maken. Om dat te bereiken gaan we de komende jaren samen met het netwerk bouwen aan nieuwe wegen.

Met die nieuwe missie komen ook nieuwe programmalijnen: zo zetten we vanaf 2019 ook in op het mediawijs maken van volwassenen en het bieden van maatwerk voor kwetsbaren.

» Lees meer in het blogartikel van programmadirecteur Mary Berkhout-Nio

We zullen nieuwe partners gaan werven die aansluiten op de groepen genoemd in de nieuwe programmalijnen.