Word partner van Netwerk Mediawijsheid

Wil jouw organisatie actief bijdragen aan een mediawijs Nederland? Ontdek de mogelijkheden van het netwerkpartnerschap bij Netwerk Mediawijsheid.

Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een toekomst waarin alle Nederlanders bewust, kritisch en actief kunnen omgaan met digitale media. Onze gezamenlijke missie is ‘Iedereen mediawijs’.

Om die missie te bereiken ontplooien partners initiatieven voor volwassenen, senioren, jongeren (0-25 jaar), kwetsbaren en hun ondersteuners. De kracht van het netwerk ligt in de kennisdeling en samenwerking. Samen pakken we belangrijke mediawijsheidthema’s makkelijker, sneller en creatiever aan. En dat is nodig, want de roep om mediawijsheid wordt alleen maar groter.

Bij het netwerk zijn meer dan duizend organisaties aangesloten. Dit zijn onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Allen zetten zich actief in om mediawijsheid in Nederland te stimuleren. Ontmoet de netwerkpartners.

Er zijn geen kosten aan het netwerkpartnerschap verbonden.

3 redenen om netwerkpartner te worden:

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als programma opgericht op initiatief van het ministerie van OCW.

» Lees over de missie, organisatie en activiteiten van het netwerk

1. Verrijk je kennis

Blijf op de hoogte van de nieuwste kennis en ontwikkelingen in het veld. Netwerk Mediawijsheid vergroot en deelt kennis over mediawijsheid, zodat partners goed op urgente vraagstukken kunnen inspelen.

Kom in contact

2. Deel en werk samen

Deel ervaringen, laat je inspireren en ontmoet nieuwe samenwerkingspartners. Netwerk Mediawijsheid verbindt netwerkpartners en stimuleert co-creatie, zodat partners efficiënter en creatiever kunnen werken.

3. Bereik meer

Vergroot het bereik en de invloed van jouw organisatie. Netwerk Mediawijsheid maakt zich sterk voor mediawijsheid in praktijk én beleid. Met campagnes, websites, actieplannen en manifesten krijgen partners een podium om zich te laten horen.

» Ontdek alle activiteiten van Netwerk Mediawijsheid
» Lees de Verklaring diversiteit & inclusie van Netwerk Mediawijsheid

Wat houdt het netwerkpartnerschap in?

Alle netwerkpartners ondertekenen een intentieverklaring. Daarmee geven zij aan dat zij de gezamenlijke missie onderschrijven en daarvoor hun kennis, ervaring en activiteiten op gebied van mediawijsheid willen inbrengen. Als netwerkpartner ondersteunt jouw organisatie dus actief de missie en doelstelling van Netwerk Mediawijsheid, door:

  • een bijdrage te leveren aan de beleidsvorming en activiteiten van Netwerk Mediawijsheid;
  • een keer per jaar deel te nemen aan een expertsessie, werksessie, updatesessie, netwerkevent of campagne;
  • waar mogelijk en zinvol samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere netwerkpartners;
  • tenminste eens per jaar kennis en informatie te delen op gebied van mediawijsheid met andere netwerkpartners;
  • en door mee te doen en denken met de communicatieactiviteiten van Netwerk Mediawijsheid

Word ook netwerkpartner

Wil jouw organisatie netwerkpartner worden van Netwerk Mediawijsheid? Dien dan een verzoek in via onderstaand formulier. Er volgt dan zo snel mogelijk bericht. Er zijn geen kosten aan het netwerkpartnerschap verbonden.

Partner aanmelden - e-mailadres controle

Enkele gegevens worden gepubliceerd in het online overzicht van netwerkpartners. Hierbij gaat het om naam organisatie, website, doelgroep, sector, categorie en de informatie onder 'korte beschrijving organisatie'. De locatie van de organisatie wordt globaal weergegeven op een landkaart. Heb je dit liever niet, of wil je iets wijzigen? Mail dan naar [email protected]. Bekijk ook de privacyverklaring.