Terug naar partner overzicht

AT5/ETV

Stichting Expertisecentrum ETV.nl (ETV.nl) realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma's voor laagopgeleiden. Met de series en oefenprogramma's kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De materialen stimuleren en activeren de gebruikers om vaardigheden te verbeteren waardoor leerambities en zelfvertrouwen vergroten. ETV.nl richt zich ook op roc's en andere onderwijsinstellingen, publieke organisaties, werkgevers en brancheorganisaties.

Bezoek de website