Terug naar partner overzicht

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek en zogeheten alternatieve interventies. Andere belangrijke taken van de AP zijn adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Bezoek de website

Thema's: Privacy