Terug naar partner overzicht

Avans Hogeschool Pabo / Partner in kennis

In dit kenniscentrum werken Avansstudenten, Pabodocenten en leerkrachten uit het basisonderwijs samen aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Met als doel om zowel de praktijk als de opleiding te versterken en te vernieuwen.

Bezoek de website