Terug naar partner overzicht

BASburo

BASburo heeft een Bewustwordingstool ontwikkeld waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen leren omgaan met de valkuilen en gevaren van Social Media. Dit programma is vorig jaar september in de regio zuid west Brabant als pilot op 6 scholen gaan draaien en dit schooljaar bedienen we hiermee 40 tot 70 scholen in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal. De behoefte voor zo'n programma is dus erg groot te noemen. Omdat BASburo een 1manszaak is maar wel wil groeien en breder wil bedienen lijkt dit een logische 1e stap.

Bezoek de website