Terug naar partner overzicht

Basisbibliotheek Uden

We blikken terug op de afgelopen periode en kijken vooruit. De periode waar we op terugkijken was de periode waarin de nieuwe wet op het openbare bibliotheekwerk van kracht werd. In deze wet zijn de vijf functies van de openbare bibliotheek vastgelegd: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoeting en debat; laten kennis maken met kunst en cultuur. Deze functies zitten al diep geworteld in onze programmering. De gekozen koers binnen onze bibliotheken sluit goed aan bij de wet.

Bezoek de website