Terug naar partner overzicht

Beeld & Geluid Den Haag

Bij Beeld en Geluid Den Haag brengen we actief mensen samen om te onderzoeken, te bespreken en te ervaren hoe wij allemaal in media leven. Mediamuseum, programmering, educatie en zakelijke bijeenkomsten zijn de vier activiteiten die gecombineerd worden in het pand aan de Zeestraat.

Vrije pers is in een democratie van het grootste belang. De rol van de pers staat onder druk door gebruik van social media. Beeld en Geluid Den Haag heeft daarom het thema Nieuwswijsheid tot prioriteit gemaakt. Een coördinator Nieuwswijsheid en onderzoeker Nieuwswijsheid bundelen deze kennis in eigen huis, die daarnaast uit vele samenwerkingen met kennisinstituten bestaat, waaronder journalistiek, onderwijs, wetenschap, educatieve instellingen, overheden. Door deze partijen samen te brengen en de gedeelde kennis in workshops, tentoonstellingen en in onze online uitingen uit te dragen en op partner-sites verhalen hierover aan te leveren, vervullen we een relevante, maatschappelijke rol.

We wegen journalistieke inhoud en delen de kennis om de gebruiker zelf ook die weloverwogen afwegingen te laten maken. Daarom zijn we graag partner van Netwerk Mediawijsheid.

Bezoek de website