Terug naar partner overzicht

BeveiligMij.nl

BeveiligMij.nl is een informatieportaal waar je advies en tips kunt vinden om veilig om te gaan met informatie en internet (security awareness). BeveiligMij.nl stelt materiaal en achtergrondinformatie beschikbaar om het bewust omgaan met jouw (online) bedrijfs- en privé gegevens te bevorderen.

BeveiligMij.nl biedt volledige opleidingstrajecten aan waardoor jij en je collega's je meer bewust worden ven de risico's van dataverlies en -diefstal. Zo leer je beveiligingsmaatregelen toe te passen om te voorkomen dat jij en jouw werkgever financiele- en/of imagoschade oplopen.

Bezoek de website