Terug naar partner overzicht

Bibliotheek Arnhem

De Bibliotheek is van iedereen. Onze visie vindt haar wortels in het Unesco Manifest voor de Openbare Bibliotheek.
Dit betekent voor ons dat wij willen bijdragen aan gelijke kansen op ontwikkeling voor iedereen, onafhankelijkheid, sociale binding en kwaliteit in het publieke domein. Wij willen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, aan actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele leven, aan goed burgerschap, aan de behoefte van 'een-leven-lang-leren' en aan leesplezier, zonder drempels en voor iedereen. Versterken en verrijken van individuen en groepen in de lokale samenleving staat centraal.

Bezoek de website