Terug naar partner overzicht

Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen en Staphorst

Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen heeft een dubbele
verantwoordelijkheid: enerzijds als autonome lokale
cultuurinstelling en anderzijds als partner in het
provinciale en landelijke netwerk van bibliotheken.
Als goed verankerde cultuurinstelling in de vijf kernen
in de gemeente Dalfsen willen we voorop lopen en
ontwikkelingen op gang brengen. We gaan mee met
landelijke en provinciale concepten als deze onze
lokale eigenheid en autonomie ten goede komen.
Wij hebben daarbij oog voor al onze doelgroepen,
ook als die vanuit de marktgedachte wat minder voor
de hand liggen.

Bezoek de website