Terug naar partner overzicht

Bibliotheek Gelderland Zuid

Doelstelling van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid is het verwezenlijken en in standhouden van een goede bibliotheekvoorziening in de gemeenten, Millingen aan de Rijn, Overbetuwe, Beuningen, Berg & Dal, Heumen en Nijmegen, ten dienste van alle inwoners, ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing. Als goede bibliotheekvoorziening stelt de OBGZ haar collectie van boeken, dagbladen periodieken, audiovisuele en digitale materialen, welke actueel zijn en representatief voor het culturele veld, ter beschikking aan alle inwoners van de betreffende gemeenten

Bezoek de website