Terug naar partner overzicht

Bibliotheek Montferland

Wij dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers, zodat zij actief kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven binnen de samenleving. Om
als individu actief te kunnen (blijven) participeren is het nodig te voldoen aan de
behoefte van ‘een-leven-lang-leren’. Leesplezier en drempelloze toegang tot
informatie zijn daarbij van essentiële waarde.
De bibliotheek is de plaats in Montferland voor informatie, kennis, cultuur en
leesplezier voor en van iedereen. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bieden inspiratie
en nodigen uit tot ontmoeting en kennisdeling. De bibliotheek is in die zin een bruggenbouwer.

Bezoek de website