Terug naar partner overzicht

Bibliotheek.nl G!DS

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van WMO en jeugd- en gezinszaken tot culturele activiteiten. Hiertoe is het nodig dat zij beschikken over alle relevante informatie over (lokale) organisaties en hun dienstverlening.

De Nederlandse openbare bibliotheken beheren een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is. De naam van deze sociale kaart is G!DS. G!DS is een landelijke database en bevat organisatiegegevens op het terrein van onder meer zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie.

Bezoek de website