Terug naar partner overzicht

Bibliotheek Raalte

De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er is voor iedereen die wil meedoen in de maatschappij en zich wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren. Waar de afgelopen jaren de focus lag op jeugd, is voor de komende jaren extra aandacht voor jongeren en kwetsbare volwassenen. Vanuit de Brede Bibliotheek kiezen wij voor een aanpak met drie strategische pijlers:

1. Schatkamer
2. Educatie
3. Participatie

Bezoek de website