Terug naar partner overzicht

Bibliotheken Zuidoost Fryslân Oosterwolde

Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân biedt als non-profit organisatie meerwaarde aan de samenleving door actief bij te dragen aan de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burger en daarmee aan de maatschappij als geheel.

Bezoek de website