Terug naar partner overzicht

Blue Professionals

Verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse culturele thema's, zoals Eer Gerelateerd Geweld, Multi Cultureel Vakmanschap, Jihadisme-Terreur.
Doel is onderwijsinstellingen en (non) profit organisaties meer in- en doorzichten bij te brengen. Daarnaast zijn de actieve deelnemers allen werkzaam bij de Politie.

Bezoek de website