Terug naar partner overzicht

CBS de Wegwijzer

In onze schoolgids staat op een eenvoudige manier iets over de doelen en de werkwijzen van de school. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar het in onze christelijke school om gaat.

C.B.S. betekent Christelijke Basisschool. Op school wordt de basis gelegd voor het verdere leven. De kinderen krijgen een basis, een fundament mee. Een basis voor alle terreinen van het leven. Deze basis proberen we tot stand te laten komen vanuit de Bijbel. Vanuit Gods Woord proberen we er voor te zorgen dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Bezoek de website