Terug naar partner overzicht

CJG Harderwijk

Welkom ouders en opvoeders
Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’, voor ouders kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen bij het opvoeden van hun opgroeiende kinderen. Met uw vraag bent u bij het Centrum voor Jeugd en Gezin op de juiste plek! Misschien is het al fijn als u uw verhaal rustig aan iemand kunt vertellen. Is er meer nodig dan zoeken we samen met u de juiste weg.
Het Centrum Jeugd en Gezin werkt samen met veel verschillende organisaties waardoor uw vraag zo snel en goed mogelijk wordt beantwoord.

Aanvullende informatie:
Media wijsheid is een van de speerpunten van het CJG Harderwijk. Met name als het gaat om preventie. We hebben een aanbod ontwikkeld voor het basisonderwijs middels gastlessen en ouderavonden.
We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een aanbod voor het VO.

Bezoek de website