Terug naar partner overzicht

ConnectedMinds Lab

Het onderzoek in het connected minds lab is gericht op jongeren en jong volwassenen. Er wordt onderzocht hoe jongeren keuzes maken, hoe ze leren en hoe ze daar in beïnvloed worden door anderen. We onderzoeken dit in sociale netwerken in scholen en op social media. We gebruiken hiervoor verschillende technieken van neuroimaging tot sociale netwerk analyses. In het project MediaMinds zijn we vooral geïnteresseerd in hoe jongeren omgaan met sociale media, de invloed van likes en misinformatie. Dit onderzoek wordt ondersteund met een 5 jarige ERC consolidator beurs.

Bezoek de website