Terug naar partner overzicht

COschool

CO-school is een project dat door een netwerk van scholen wordt vormgegeven en uitgebouwd. De startende CO-scholen willen met de projectgroep CO-scholen een stevig antwoord formuleren hoe de professionele mediawereld en het voortgezet onderwijs duurzaam samen kunnen optrekken om de bovengenoemde doelen te realiseren.
Wij willen mediawijsheid verankeren in het onderwijs. Dit netwerk is ontzettend belangrijk voor het ondersteunen van COscholen.

Bezoek de website