Terug naar partner overzicht

's Heeren Loo Zorggroep

Aanvullende informatie:
Voor veel LVB-clienten kent de wereld van internet weinig geheimen meer. Voor andere cliënten zijn de computer en internet een nog te ontginnen gebied. We willen alle cliënten toegang tot internet bieden. Want daarmee bevorderen we de integratie in de samenleving. Cliënten krijgen toegang tot informatie op hun niveau. Met social media kunnen zij contact maken met andere mensen, plezier hebben en informatie delen. Maar hoe kunnen we voorkomen dat cliënten in risicovolle situaties terecht komen? Want voor sommige cliënten is het moeilijk hun grenzen te bewaken en gevolgen in te schatten van hun acties op internet. Hoe weet de cliënt of de persoon met wie hij chat ook echt bestaat en geen kwade bedoelingen heeft. Daarom vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor mediawijsheid in de ondersteuning van clienten. En sluiten wij ons als organisatie graag aan bij het mediawijsheid expertisecentrum zodat wij samen kennis kunnnen delen en educatie hierin kunnen bevordere
n voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bezoek de website