Terug naar partner overzicht

Depolarisatie.nl

Bij depolarisatie richten we ons op het tegengaan van verdeeldheid in de samenleving. Problematisch verdeeldheid die zorgt voor radicalisering en afnemend onderling vertrouwen, Aanpakken van polarisatie kan alleen door mensen meer mediawijsheid bij te brengen.

Bezoek de website