Terug naar partner overzicht

DigiReady

Digiready is een maatschappelijk verantwoorde start-up (MVO EdTech Start-up). Zij ontwikkelen een lesmethode digitale geletterdheid die afgestemd is op de curriculumeisen van de SLO. Spelenderwijs ontdekken de scholieren op ons platform 21e eeuwse vaardigheden in één of meerdere leerlijnen: Digitale Basisvaardigheden, Mediawijsheid en/of Computational Thinking (in alle leerlijnen zitten informatievaardigheden verwerkt). Docenten vinden in een docentenportaal studiewijzers, interactieve lesbrieven en lesmateriaal (powerpoints, handouts, etc.) zodat ze de nieuwe stof met weinig moeite zich eigen kunnen maken voordat ze klassikale lessen geven. In ditzelfde portaal is de voortgang (door o.a. automatisch nakijken) per klas en leerling goed te volgen! Wij ontzorgen de docent.

Bezoek de website