Terug naar partner overzicht

Digital Wellness Nederland

Digital Wellness Nederland is gespecialiseerd in het bevorderen van digitale gezondheid, digitaal welzijn en AandachtsManagement. Onze missie is het bewustmaken van het belang van gezonde digitale gewoonten en het begeleiden van zowel individuen als organisaties in het vinden van een evenwicht tussen technologie en persoonlijk welzijn. Met een expertise in schermtijdbeheer, het voorkomen van digital burnout en het aanpakken van fenomenen zoals digital burnout, nomofobie (smartphoneverslaving) en aandachtsmanagement positioneert Digital Wellness Nederland zich als een waardevolle partner in de voortdurende ontwikkeling van mediawijsheid. Digital Wellness Nederland zet zich actief in voor educatie en bewustwording door middel van diverse publicaties. Zo hebben we de 'Wijzer met Schermtijd', een informatieve waaier met praktische tips en inzichten om het schermgebruik te optimaliseren gemaakt. Tevens hebben we boeken geschreven zoals 'Smartphone Etiquette' en 'Videobellen Etiquette', die essentiële gedragsregels bieden voor het gebruik van digitale media. Deze publicaties onderstrepen onze toewijding aan het verspreiden van kennis en vaardigheden voor een verantwoord gebruik van technologie. We kijken uit naar een samenwerking met het Netwerk Mediawijsheid, om onze kennis en inzichten te delen en bij te dragen aan een Nederland waarin iedereen, van jong tot oud, bewust en gezond omgaat met media. Ons aanbod van trainingen, lezingen, workshops, educatief materiaal en onze innovatieve benaderingen zoals de 'Wijzer met Schermtijd' en 'Het AandachtsModel', sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van Netwerk Mediawijsheid. We zijn enthousiast om onze gezamenlijke inspanningen te richten op het vergroten van mediawijsheid in de Nederlandse samenleving.

Bezoek de website