Terug naar partner overzicht

Diversiteitsland

Stichting Diversiteitsland is een advies- en projectbureau, dat zich richt op het bevorderen van gelijkwaardige deelname van sociaal-economisch zwakkeren aan het maatschappelijke verkeer. Dat doen wij enerzijds door het wegnemen van blokkades en anderzijds door het versterken van hun eigen kracht. Ook heeft Diversiteitsland tot doel ontmoetingen en acceptatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden in de samenleving te bevorderen.

Bezoek de website