Terug naar partner overzicht

ECP

ECP is een neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken.

Er wordt gezamenlijk nagedacht over een visie op Nederland als informatiesamenleving. ECP koppelt hieraan concrete activiteiten en projecten. Door middel van debat en onderzoek zet ECP het maatschappelijk en economisch belang van ICT op de agenda.

Bezoek de website