Terug naar partner overzicht

Filmhub Midden

Filmhub Midden is eerste hulp bij filmeducatie in provincies Utrecht en Flevoland. Wij maken ons sterk om film een structurele plek te geven in het funderend (primair, voortgezet en speciaal) onderwijs in de provincies Utrecht en Flevoland. We zijn ervan overtuigd dat filmeducatie van groot belang is in de 21ste eeuw en daarom structureel onderdeel zou moeten zijn van het onderwijscurriculum. Filmhub Midden zet in op een regionaal netwerk voor filmeducatie waarin intensief wordt samengewerkt met provinciale en stedelijke cultuureducatieve bemiddelaars, aanbieders, het onderwijs én het landelijke netwerk. Samen leiden we nieuwe generaties op tot kritische kijkers en makers, oftewel beeldbewuste burgers.

Bezoek de website