Terug naar partner overzicht

Fontys Pedagogiek – Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst heeft als missie om bij te dragen aan een veilig, positief en minder competitief opvoedklimaat: thuis, op school, op straat en online, zodat alle kinderen en jongeren gezond en gelukkig kunnen opgroeien. Wat vraagt dat van pedagogische professionals, nu en in de toekomst? Eén van de onderzoekslijnen is 'virtuele wereld': Virtuele Wereld Kinderen en jongeren brengen steeds meer tijd door in de virtuele wereld, wat een relatief nieuwe opvoedcontext is. Het lectoraat zal de komende jaren bijdragen aan kennis en kunde op dit specifieke terrein. Daarbij zal het accent liggen op de vraag hoe jeugdigen in de virtuele wereld een veerkrachtige identiteit ontwikkelen en wat daarbij de rol van opvoeders is.

Bezoek de website