Terug naar partner overzicht

Gewoon Speciaal ICT

Gewoon Speciaal ICT is een landelijk netwerk van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches in het Speciaal Onderwijs. Hierbij worden door de deelnemers kennis en ervaringen “good practice” uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Elle Peters en Thierry Koningstein hebben ruime ervaring op het gebied van Speciaal Onderwijs, netwerken en ICT. Zij nodigen deelnemers uit voor bijeenkomsten om onderling samen op interactieve wijze expertise te gaan delen.

Bezoek de website