Terug naar partner overzicht

GSG Guido de Brès

Jonge mensen verdienen een optimale voorbereiding op hun rol in de dynamische samenleving. Op Guido de Brès draagt iedereen bij aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot verantwoordelijke christenen. De school is een open leergemeenschap waarin kennis wordt gecreëerd door nieuwe problemen te onderzoeken in authentieke, reële situaties. De overdracht van waarden is daarbij van groot belang. Aandacht voor de zin van het bestaan is de rode draad in ons handelen.

Bezoek de website