Terug naar partner overzicht

Gymnasium Camphusianum

Wij ontwikkelen een lessenserie omgang met sociale media voor de eerste klas VWO op het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. De lessenserie moet leerlingen mediawijsheid bijbrengen in samenhang met ethisch handelen. Deze lessenserie zou in de toekomst ook in de bovenbouw gegeven moeten worden.

Bezoek de website