Terug naar partner overzicht

H.J.A. Schroederschool

De Schroederschool is een particuliere Nederlandse school voor volledig basisonderwijs. De inhoud van het onderwijs is vastgesteld conform het vereiste in de Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs, zodat de aansluiting bij het in Nederland bestaande onderwijssysteem zoveel mogelijk gewaarborgd is. Ook heeft de Schroederschool een peuterafdeling voor 2- tot 4 jarigen. De Schroederschool is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. (St.NOB).

Bezoek de website